БлуЛинк представи резултати за ролята на Интернет в насилието, основано на пола

Основни изводи за ролята на информационните технологии в насилието, основано на пола, и възможни подходи за преодоляването на проблема представи заместник-редакторът на БлуЛинк Велина Барова на ежегодната Конференция по демокрация във Варна. Тазгодишното издание на гражданския форум, организиран от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, За Земята и арх. Калина Митева, и се проведе на 29 февруари и 1 март 2020 г. във Варна.

В рамките на Конференция по демокрация БлуЛинк представи резултати от изследване върху ролята на информационните технологии в насилието, основано на пола. Изследването цели да представи възможни подходи към вълната от негативни реакции срещу правата и насилието, основано на пола, в България и да помогне на гражданските групи и институции да се справят с тях.

Сред основните препоръки за преодоляване на проблема са: взаимодействие институции и неправителствените организации; прецизиране на законодателството; подобряване на технологичните аспекти на сигурността; повишаване на ефективността на модерацията и саморегулацията на онлайн медиите и социални мрежи.

Изследването се провежда от изследователски екип от експерти на БлуЛинк, Фондация "Медийна демокрация", фондация "Джендър алтернативи" и независими експерти. Осъществява се в рамките на проект „След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, изпълняван от БлуЛинк с подкрепата на Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) към Асоциацията за прогресивни комуникации (APC).
 

Този текст е част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC), Отава, Канада. Мненията, изразени в този документ, не отразяват официалното становище на IDRC или на Управляващия борд. 

Сподели