БлуЛинк представи стъпки за преодоляване на насилието на полова основа в интернет пред глобална аудитория

Постигане на подкрепящ дискурс за преодоляването на онлайн насилието, основано на пола и взаимодействие и партньорство между държавните и общински институции и неправителствените организации са сред основните препоръки на доклада. Такава препоръка направи изседователският екип на БлуЛинк пред феминистки изследователи и организации по време на Втората среща на Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN).

Срещата се проведе онлайн между 15 и 23 юни, с участието на изследователи и активисти от Европа, Южна Америка, Африка и Азия. На срещата БлуЛинк представи резултати от изследователски доклад, който е част от проект „След бурята - как да възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България”, осъществен с подкрепата на FIRN. Резултатите от изследване на ролята на Интернет в насилието, основано на пола, в България от името на БлуЛинк представи Николета Даскалова, ръководител на изследователския екип.

Сред останалите препоръки са: прецизиране на законодателството с цел преодоляване на правните дефицити, възпрепятстващи преследването на насилието на полова основа, включително проявите на този тип насилие в интернет; подобряване на технологичните аспекти на сигурността в контекста на насилието на полова основа в интернет; повишаване на ефективността на модерацията и саморегулацията на онлайн медиите и социални мрежи.

Научният ръководител на проекта д-р Павел Антонов и координаторката му Велина Барова също се включиха в дискусиите след представянето на различните експертни изследвания. Още 7 изскедователски екипи представиха доклади по теми, свързани с онлайн насилието, основано на пола, феминисткия подход към изкуствения интелект и решенията на алгоритмите, феминистки автономни мрежи и други.

Като постижение на проекта в България бе представена експертна работна среща, проведена от БлуЛинк и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете на 28 януари 2020 г. Срещата събра представители на гражданското общество и държавните институции за да възстановят сътрудничеството срещу онлайн насилието, основано на пола. Доклад с изводи от експертната среща е достъпен тук.

През 2019 г. Програмата за права на жените на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC WRP) стана част от създаването на FIRN и проведе първия изследователски хекатон с малка група изследователи и изследователски организации.

FIRN се стреми да изгради ново поле за изследвания на Интернет с феминистки подход и се фокусира върху изграждането на знания като критична феминистка намеса, обръща внимание на множество и пресичащи се структури на власт, които съществуват онлайн и в реалния живот. Целта е да се концентрират нуждите на маргинализирани общности като жени и хора с различна полова идентичност, в онлайн дискусии за политики и вземане на решения. Общата цел на FIRN е да адресира съществуващите липси в областта на феминистките изследвания на Интернет, да се съсредоточи върху динамиката на силовите и структурните неравенства и да изкара на повърхността междусекторни и често маргинализирани перспективи от Глобалния Юг, включително тези свързаните с раса, каста, религия, сексуалност и политическа идеология наред с пола.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Този текст е част от проект “Мрежа за феминистки изследвания на Интернет” на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC), с подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC), Отава, Канада. Мненията, изразени в този документ, не отразяват официалното становище на IDRC или на Управляващия борд. 

Сподели