Блулинк събира искания от граждански организации за промени в климатично законодателство

Заплахите за прекратяване на доставките на газ от Русия повдигнаха дискусии не само за енергийната независимост, но и за енергийния преход и декарбонизацията на българската икономика. БлуЛинк допринася за тази дискусия и работи, за да улесни застъпническите усилия на Българската коалиция за климата за привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското законодателство за климата.

Работата ни в тази област се осъществява като част от инициатива за насърчаване на промените в политиките в областта на климата в България. В рамките на инициативата, WWF-България ръководи анализа на необходимите промени и застъпничеството в институциите, а БлуЛинк работи със заинтересованите страни от гражданското общество в застъпничеството по политиката за климата в България.

През април 2022 г. експерти от Блулинк и WWF-България проведоха среща с вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, на която бяха обсъдени необходимостта от въвеждане на промени в българската политика за климата и привеждането ѝ в съответствие с Европейския закон за климата. Най-вероятно тези промени ще бъдат направени под формата на изменения в българския закон за ограничаване на изменението на климата (ЗКПП). Законът е приет през 2014 г. и вече е твърде ограничен и остарял.

Като част от усилията си в тази насока, Блулинк събира експертни мнения и искания от граждански организации, за да се увери, че гласът им ще бъде чут и предложенията им ще бъдат обсъдени при изменение на закона за климата.

Сред политическите политически мерки, за които се застъпват различни граждански организации, са:

  • ясни национални цели за климата за 2030 и 2050 г.;
  • ясна рамка за планиране на климатичните дейности и по-точни изисквания към принципите, целите, съдържанието и процеса на обсъждане на стратегическите документи;
  • прозрачна и предвидима рамка за планиране, заложена в чл. 8 -10 от ЗКПП за консултации и многостепенен диалог в областта на климата и енергетиката;
  • по-ясна контролна роля на Народното събрание;
  • промяна на принципите на действие на Националния експертен съвет по изменение на климата, като се гарантира прозрачност и равнопоставеност на всички заинтересовани страни и се гарантира, че съветът ще бъде независим и експертен консултативен орган;
  • добавяне на специфични разпоредби за обществено участие и диалог с гражданското общество, местните власти, бизнес общността, инвеститорите, други заинтересовани страни и широката общественост, за да могат активно да участват и обсъждат постигането на целта на ЕС и националните цели за неутралност на климата;
  • инкорпориране на екологичното образование в закона;
  • забрана на реклами за изкопаеми горива и изкопаеми индустрии;
  • по-близка целева година за изхода на въглищата.

 

Bluelink ще продължи да събира мнения във връзка с политиката в областта на климата от страна на гражданското общество. Съвместно с WWF България ще ги формулираме в законодателни предложения, които ще бъдат представени пред Министерството на околната среда и водите и други институции.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели