БлуЛинк се присъедини към Европейския център за свобода на печата и медиите

БлуЛинк стана член на Европейския център за свобода на печата и медиите (ECPMF) - нестопанска организация, която цели да насърчава, съхранява и защитава свободата на медиите. БлуЛинк се присъедини към общоевропейската мрежа в края на май 2020 г.

ECPMF работи въз основа на Европейската харта за свободата на печата и Хартата на основните права на Европейския съюз. Неговата визия е общество, в което свободата на медиите дава възможност за открит дискурс и всеки може да търси, получава и разпространява информация.

В духа на солидарността, ECPMF създава мрежа за иначе силно фрагментираната медийна и журналистическа общност. Центърът модерира мрежа от членове от индивидуални журналисти, академични организации, профсъюзи, разследващи журналистически организации, медийна индустрия и др.

„Присъединяването към ECPMF е важна стъпка за БлуЛинк и работата ни в подкрепа на стражевата журналистика и независимите критични гласове, както и възможност за по-нататъшно развитие работа ни в тази област. Членството в мрежата е в съответствие и със средносрочната стратегия на БлуЛинк “, казва Павел Антонов, управляващ редактор на БлуЛинк.

ECPMF е основана в Лайпциг, Германия. На 25 май 2009 г. 48 главни редактори и водещи журналисти от 19 държави приемат и подписват в Хамбург „Европейската харта за свободата на печата“.

В десет члена Хартата формулира принципи за свободата на медиите от намеса на правителството - по-специално за правото им на безопасност от наблюдение, електронно подслушване и претърсване на редакциите и компютрите и за безпрепятствен достъп на журналисти и граждани до всички вътрешни и чужди източници на информация.

Целта на организацията е да се потвърди валидността на хартата в цяла Европа, а нейното приемане да стане условие в преговорите за присъединяване към ЕС. Хартата е предадена на Европейската комисия в Брюксел на 9 юни 2009 г. и на Съвета на Европа в Люксембург на 26 октомври 2009 г.

ECPMF се стреми към своите цели, като наблюдава за нарушения, предоставя практическа подкрепа и ангажира различни заинтересовани страни в цяла Европа.

Резултатите от мониторинг на нарушенията на свободата на медиите в държавите-членки на ЕС и страните кандидатки се достъпни на mappingmediafreedom.org. Чрез изпълнението на програмата „Journalists-in-Residence“, служба за помощ за практическа подкрепа и предлагане на правна помощ, ECPMF директно помага на журналисти под заплаха. Чрез кампании и застъпничество пред заинтересовани страни на всички нива, резултатите от мониторинга и разследващата журналистика и дейностите за подпомагане достигат до широката аудитория.

Сред скорошните дейности на ECPMF е Corona Watch - специализирана страница, която има за цел да документира нарушения на свободата на печата и медиите по време на кризата COVID-19.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели