БлуЛинк се присъедини към Коалиция за медийна грамотност в образованието

Фондация “БлуЛинк” се присъедини към Коалиция за медийна грамотност в образованието. Създаването на Коалицията беше официално обявено на 11 септември 2017 г. в Центъра за култура и дебат "Червената къща" от 11 български организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество, които целят да гарантират сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене в дигитално-медийния свят.

Целта на Коалицията е да подтикне образователната система спешно да вземе мерки за развиване на медийната грамотност и критичното мислене на децата още от начален курс, за да бъде гарантирана сигурността им в дигитално-медийния свят. Организацията ще се стреми да стимулира обществения дебат по темата, като популяризира съществуващите добри практики, насочени към изграждане на базови дигитално-медийни умения у децата от 1 до 4 клас.

“Тези умения трябва да станат основата, върху която по-нататъшното образование ще може да гради, за да могат учениците да излизат от средното образование с достатъчна медийна грамотност, за да се включат икономиката и обществено-политическите процеси като успешни и активни граждани”, пояснява информация в сайта на Национлната мрежа за децата - член на Коалицията.

БлуЛинк също се присъедини Коалицията, чиято мисия съвпада с идеалните цели на фондацията - да насърчава статегическото използване на интернет и информационните технологии за засилване на гражданското общество и демокрацията, опазване на природата и съблюдаване на ценностите на Обединена Европа. “Безопасността на общуване в интернет и съграждането на активни и добре информирани граждани са сред приоритетите на БлуЛинк, заяви управляващият редактор Павел Антонов.

По данни на Националния център за безопасен интернет от края на 2016 г. над половината от българските деца не могат да отличат вярна от грешна и фалшива информация, а почти 40% от тормоза между деца се извършва онлайн.

Сподели