БлуЛинк стартира дейности по проект "Синьо небе за всеки" по програма "Глътка свеж въздух", финансирана от БФЖ

На 12.07.2022г. излязоха резултатите от конкурса „Глътка свеж въздух“, огранизиран от Български фонд за жените. Сред проектите, избрани да получат финансова подкрепа е и „Чист въздух за всеки – видео“ на Фондация БлуЛинк.

Между 11 и 14 май в град Велико Търново се проведе първото по рода си в България обучение „Академия за чист въздух“, организирано от Български фонд за жените с финансовата подкрепа на Clean Air Fund.  

В него взеха участие 25 лидери на местни общности и активисти от 14 населени места в страната, които проявяват професионален интерес към темите, свързани с климатичните промени и качеството на въздуха. Сред участниците беше и Венелина Петрова, видеокоодринатор в БлуЛинк.

По време на обучението имаха възможност да повишат осведомеността си и знанията с помощта на водещи експерти в областта, да споделят своя опит, да обменят идеи и да получат обратна връзка и съвети на тема чист въздух с акцент върху последиците на замърсяването върху уязвимите групи. След края на програмата участниците имаха възможност да кандидатстват за финансиране от БФЖ, с който да осъществят проект, свързан с подобряването на качеството на въздуха. Одобрените проектни предложения бяха 16, сред които е и проектът „Чист въздух за всеки – видео“ на Фондация Блулинк.

Критериите за оценка бяха: качеството на връзката между описаните цели и средствата, с които те да се постигнат; иновативност на предлаганите послания/дейности/кампании; съществува ли интерсекционален подход/пресеченост на въпросите, свързани с качеството на въздуха и правата на жените и децата; адресират ли се нуждите на уязвими групи; включва и развива ли проектът общността в населени места с лошо качество на въздуха, където информираността остава ниска; реалистичен ли е заложеният бюджет; изгражда ли проектът коалиции и създава ли потенциал за мобилизация.

Комисията, оценяваща кандидатурите, взе решение да преразпредели част от средствата, предоставени от донора Clean Air Fund, като увеличи финансирането на проектните идеи с най-голям потенциал за въздействие, сред които е и тази на БлуЛинк.

Въпреки че България има един от най-тежките проблеми със замърсяването на въздуха в ЕС, обществената осведоменост за това и подкрепата за конкретни решения остават ниски, особено в общностите с ниски доходи, в неравностойно положение и в селските райони. Едно от най-обезпокояващите въздействия на замърсяването на въздуха е вредата, която причинява на репродукцията и децата: намалява фертилността, увеличава спонтанните аборти, уврежда ембрионите и е силно свързано с ниското тегло при раждане на бебетата, което има здрави последствия през целия им живот.

Проектът ще се разработва в партньорство с д-р Зорница Спасова и Българска платформа към Европейско женско лоби с председател Илиана Балабанова. Състои се в изготвяне на информационна брошура, реализиране и разпространяване на кратко видео, провеждане на дискусии и повишаване на знанията и чувствителността на младежи, представители на местните общности и местна власт по отношение на влиянието на мръсния въздух върху женското здраве. Въз основа на изследвания от цял свят, д-р Спасова ще подготви информация и проведе изследване за най-често срещаните заболявания сред жени и деца в резултат от замърсения въздух.

На базата на събраните данни фондация БлуЛинк ще подготви кратко видео, което ще представи информацията, като ще се използват откъси от интервюта с жени и момичета, чието здраве (или това на техните деца) е влошено в резултат на пребиваване в райони със замърсен въздух. Градовете, които обхваща проектът са Пловдив, Бургас, Русе и Девня. Видеото ще отрази и ролята на жените в гражданските движения за чист въздух, като ще реферира към протеста в Русе през 1987 г.

Българска платформа – ЕЖЛ ще организира дискусии на тема женско здраве и замърсен въздух в две населени места. По време на дискусиите ще бъде представена лекция от д-р Спасова и ще бъде прожектиран видеото, създадено от фондация БлуЛинк. Дискусиите ще бъдат проведени с ученици от прогимназиални и гимназиални класове, с представители на местната власт, граждански организации, родителски и учителски колективи, медии, представители на бизнеса. Ще бъдат поканени и участници от „“Академия за чист въздух” и организации, които работят за справяне със замърсяването на въздуха. Ще завършат с конкретни предложения за борба с мръсния въздух, които ще бъдат споделени с представители на местната власт.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели