Чисти реки и чисти плажове на Черно море

На 27.06.2015 г. се проведе голяма финална акция в рамките на кампанията за ангажиране на обществеността по проект „Чисти реки - чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море”, финансиран от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” и изпълняван от Черноморска мрежа на НПО и партньори. Представители на различни екологични организации и активисти от крайбрежието посетиха местността Камчийски пясъци при село Шкорпиловци, община Долни чифлик и взеха участие в организиран мониторинг на състоянието на плажната ивица. Този 12-километров пясъчен плаж, най-големият по българското крайбрежие, е разположен недалеч от устието на река Камчия на границата на едноименния резерват. Интерес за природолюбители и туристи там представляват морето с разнообразния живот в него, белите дюни с растителността по тях, близкото устие с тинесто-песъчливите крайбрежни зони заедно с прилежащите гори и районите с блатна растителност, които са особено важни за храненето и зимуването на водолюбивите птици. Дори на това сравнително усамотено място по плажа беше отчетено наличието на пластмасови отпадъци, продукт на човешкото неустойчиво потребление и често пъти дори нехайство към състоянието на природата.Време е за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море. отговорност носи всеки един от нас – с действие или бездействие, с личното си поведение и с отношението към политиката за опазване на околната среда.
Черноморска мрежа на НПО осъществи много информационни дейности за описване и  популяризиране на добри практики на обществено участие в процеса на управление на водите в рамките на този проект и с оглед на цялостната своя дейност. Партньорският сайт на проекта можете да намерите на http://www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea/ro/, а за допълнителното му популяризиране Черноморска мрежа на НПО има свои страници на http://www.riversea.bsnn.org/data.html и http://www.rekimore.bsnn.org/ за улеснение на всички, които се интересуват от темата.

 

Сподели