CRIME: Как Христо Ковачки се скри зад българското знаме на ТЕЦ „Марица 3“

Ден след като получи изобличаващото клеймо CRIME, ТЕЦ „Марица 3“ го заличи, като оцвети нефункциониращата си охладителна кула с цветовете на българския трибагреник. Знамето обаче не може да скрие токсичното въздействие върху здравето на хората, околната среда и климата на димитровградската централа, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки.

Рано сутринта на 16 октомври активисти на „Грийнпийс“ – България от осем държави изписаха думата CRIME върху 50-метровата охладителна кула на въглищната централа в Димитровград в знак на протест срещу системните ѝ злоупотреби.

Замърсяването, на което са изложени българските граждани от региона, няма и не може да има нищо общо с родолюбието и патриотичните символи.

Въглищният прах, тежките метали и серният диоксид, които жителите на Димитровград са принудени да вдишват ежедневно заради допотопни технологии и горенето на некачествени въглища, са престъпление, което петни българския флаг.

Съмнителното изгаряне на биомаса, ощетяването на държавата с корупционни практики в търговията с емисии и замърсяването са вредни практики, чиито жертви са българските граждани, българската природа и българската икономика. Българският трибагреник не е смокиновото листо, което да ги прикрие.
Централата стартира работа в сряда и отново доказа, че не може да спазва разрешителното си за работа. Непречистени газове от изгарянето на въглища отново излизаха безконтролно от цялата ѝ сграда, вместо само от комини с пречиствателни съоръжения, както е по закон. Патриотичната украса не успя да ги скрие.

„Грийнпийс“ – България настоява Министерството на околната среда и водите да отмени разрешителното за работа на ТЕЦ „Марица 3“, защото централата не може да го спазва. Следва Министерството на енергетиката да изиска план за извеждането ѝ от експлоатация, заедно с мерки за създаване на алтернативна заетост в региона, в рамките на национален план за енергийна трансформация и плавен преход отвъд въглищата до 2030 г.

ТЕЦ „Марица 3“ има пренебрежим принос към българската енергетика и без нея енергийната система ще продължи да функционира безпроблемно. В същото време тя е сред най-силно замърсяващите електроцентрали в България. Ето още причини тази централа да затвори:

Замърсяването на въздуха
От май 2021 г. жителите на Димитровград често са обгазявани със серен диоксид. Този период съвпада с пускането в експлоатация на ТЕЦ „Марица 3“, която дотогава е част от студения резерв на страната. До края на календарната година от официалната измервателна станция за качество на въздуха в Димитровград (администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда) са регистрирани 29 превишения на средночасовата пределно допустима норма за концентрация на серен диоксид от 350 µg/m3 и е надвишен общият брой допустими превишения за една календарна година, чийто брой е 24.

Информацията за превишенията е от писмо от директора на РИОСВ – Хасково, в което са изложени и неоспорими обстоятелства, че замърсяването със серен диоксид на територията на община Димитровград, както и по-голямата част от превишенията на нормите за този замърсител, са причинени пряко от производствената дейност на ТЕЦ „Марица 3“.

През април 2022 г. РИОСВ – Хасково спря принудително ТЕЦ „Марица 3“ заради нарушения на нормите за качеството на въздуха. Причините са поредица от нарушения на закона и на разрешителното ѝ за работа. Централата обжалва мярката и съдът ѝ позволи да работи, докато делото тече. Към октомври 2023 г. то все още не е приключило.

През май 2022 г. Европейският съд осъди България за наднормени нива на серен диоксид в целия югоизточен район, където попада и Димитровград. Високите нива на този замърсител до голяма степен се дължат на концентрацията на въглищни централи в региона и нискокачествените въглища с високо съдържание на сяра, които те изгарят.

На 10 септември 2022 г. само за 12 часа в Димитровград са регистрирани 8 превишения на средночасовите и средноденонощните норми за серен диоксид, включително три превишения на алармения праг от от 500 µg/m3. Обмисля се дори евакуацията на града, но не се стига до такава мярка. Затова РИОСВ – Хасково иска временно спиране на ТЕЦ „Марица 3“.

Дейността на ТЕЦ „Марица 3“ поставя под риск цялата енергетика на страната, обявяват впоследствие тогавашните министри на енергетиката и на околната среда – Росен Христов и Росица Карамфилова. Те обясняват, че въглищните централи в България работят благодарение на дерогация от страна на ЕК, която позволява 3 средноденонощни превишения на нормите за серен диоксид и 24 средночасови. С регистрираното замърсяване от ТЕЦ „Марица 3“ вече са достигнати позволените 3 средноденонощни превишения на нормите и има 23 средночасови. ТЕЦ „Марица 3“ спира работа до края на 2022 г.

Централата възобнови работа в началото на 2023 г. През юли и септември отново са документирани неорганизирани емисии от централата – цялата сграда изпуска непречистени газове, което е нарушение на разрешителното ѝ. В началото на октомври жителите на Димитровград осъмват с коли и дворове, покрити със сажди. След проверка от РИОСВ – Хасково и установени проблеми с инсталацията ТЕЦ „Марица“ 3 спира работа временно, до 18 октомври, когато отново бълва непречистени газове от цялата сграда.

Горивото
От 2000 г. насам ТЕЦ „Марица 3“ гори лигнитни въглища от „Мини Марица-изток“. Има и разрешение да гори биомаса – по документи до 20% от общото количество гориво. Централата обаче не спазва това условие в разрешителното си и официално декларира нарушението в годишните си доклади. През последните две години 45% от горивото на ТЕЦ „Марица 3“ е било биомаса.

Изгорени ли са в действителност тези огромни количества биомаса? Този въпрос няма категоричен еднозначен отговор. По-рано тази година разследване на Антикорупционния фонд осветли съмнения, че биомасата, декларирана от ТЕЦ „Марица 3“, изобщо съществува. Договорите за доставка на дървесен чипс са за средно 3000 тона на месец. Фирмата доставчик обаче няма капацитет да произвежда такива количества.

Биомасата е съществена част от горивото на централата и заради цената на парниковите емисии. Биомасата е приета за гориво с много по-ниски емисии на парникови газове в сравнение с въглищата. Колкото по-голям процент е биомасата, толкова по-малко въглеродни емисии плаща ТЕЦ „Марица 3“. По този начин се пестят разходи за въглеродни квоти.

Например, в доклада за годишните си емисии през миналата година ТЕЦ „Марица 3“ декларира почти двойно повече емисии от биомаса (80 888 тона) в сравнение с емисиите от изкопаеми горива (46 339 тона), за които е длъжна да закупи разрешения за емисии.

Разследването за измами с въглеродни квоти
Съмнението, че биомасата се изгаря само по документи, е и в основата на разследването на Европейската прокуратура срещу девет централи, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки.

ТЕЦ „Марица 3“ е едно от дружествата, в които Европейската прокуратура, ГДБОП и ДАНС провеждат проверки в края на февруари 2023 г. в рамките на разследването на измами с въглеродни квоти.

Разследвана е частна компания, която отговаря за проверката на емисиите парникови газове от топлоелектрически електроцентрали и топлофикации в България. Предполага се, че от 2017 г. тя е представяла неверни данни и фалшиви годишни отчети до компетентните български власти, за да декларира занижени вредни емисии. Така са спестени десетки милиони, дължими за въглеродни квоти. Анализ на екологичната организация „За Земята“ оценява щетите към бюджета на 75 млн. евро за четири години.

Въглищната империя на „Ковачки“
ТЕЦ „Марица 3“ е част от Въглищната империя, свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки.

Името на Ковачки се асоциира с множество енергийни компании, чиято собственост е скрита зад слоеве от офшорни фирми. Контурите на Въглищната империя на „Ковачки“ обаче са много по-широки и обхващат посредници, източващи публичното дружество „Топлофикация София“, търговец и верификатор на парникови емисии, пенсионен фонд за инвестиции в топлофикации, застрахователно дружество – „фаворит на държавата“, и не на последно място – лобистко сдружение за „зелено бъдеще“ на кафявата Въглищна империя.

Сложният пъзел от връзки и зависимости е описан в доклада „Осемте кръга на Въглищната империя на „Ковачки“ на „Грийнпийс“ – България от 2022 г.

Пенсионният фонд на „Ковачки“
В ТЕЦ „Марица 3“ е инвестиран малък дял от портфейла на Пенсионноосигурителното дружество „Топлина“, наричано в медиите „пенсионният фонд на Ковачки“.

Едноличното дружество на Христо Ковачки „Ел Ем Импекс“ ЕООД държи 46.86% от капитала на пенсионната компания. Топлофикациите във Враца и Бургас и „Брикел“ ЕАД заедно притежават още 24.2%. Близо 10% дял в „Топлина“ има и „Атоменергоремонт“ АД – ключово в българската енергетика ремонтно дружество, приватизирано чрез Ковачки и контролирано от „Бултрейд Корпорейшън“.

Освен в ТЕЦ „Марица 3“, ПОД „Топлина“ инвестира и в други предприятия, свързвани с Христо Ковачки, в това число 9.925 милиона лева в акции на „Атоменергоремонт“, 6.689 милиона лева в „Топлофикация Русе“ и по-малки порции в топлофикациите в Плевен и Бургас и в ТЕЦ „Бобов дол“.

Анализ на „Грийнпийс“ – България на инвестиционния портфейл на ПОД „Топлина“ разкрива, че към 31.12.2021 г. в акции и облигации на предприятия, свързвани с Христо Ковачки, са вложени около 27.1 млн. лева. Според Кодекса за социално осигуряване (чл. 177 ал. 1) обаче пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фондовете си в собствени финансови инструменти, нито в такива на свързани лица.

Отговорната Комисия за финансов надзор обаче отказва да види връзките между тези компании и не разпознава тези факти за нарушения.

Сподели