Да пътуваме ли по работа, или как в БлуЛинк опазваме околната среда?

BlueLink е мрежа със силно институционално екологично съзнание. Затова често се натъкваме на трудния въпрос за екологичния отпечатък от работата ни. Конкретен повод за този текст е дискусия  между членове и партньори на Асоциацията за прогресивни комуникации, в която членуваме от десетилетия. Тя тръгна от въпроса доколко обосновано е да се откажем напълно да пътуваме за срещи на живо, след като те може да се провеждат онлайн.

На пръв поглед въпросът ни поставя в парадоксална ситуация, като организация, създадена с цел да насърчава и подкрепя стратегическото използване на интернет и цифрови технологии от гражданското общество, включително и за природозащитни цели. Не е ли логично да преминем изцяло във виртуален режим на действие и да се откажем от пътуването и срещите на живо, с аргумента, че по този начин спестяваме въглеродни емисии?

Важен елемент от отговора е, че тъкмо  десетилетният ни опит в използването на интернет за граждански цели ни научи да ценим... живата комуникация. Дигитализацията на човешките взаимоотношения има много преимущества, но и крие големи заплахи, тъй като е напълно нов феномен от историческа и дори еволюционна гледна точка. Без претенции за психологическа експертиза в случая, въз основа на чисто емпирически наблюдения можем да потвърдим, че живата междучовешка комуникация е много по-пълноценна от дигиталната.

По ведоми и неведоми причини, изглежда в интернет хората са по-склонни да "втвърдяват" позициите си и по-трудно се вслувшват, разбират, и възприемат позициите на околните. Този синдром личи най-отчетливо в социалните мрежи, където сякаш много по-лесно се конфронтираме, отколкото съгласяваме.

Ето защо за нас в БлуЛинк е важно да общуваме на живо с хора, партньори, организации, донори. Не винаги и не непременно. Но за предпочитане, поне при първоначално запознаване, при вземане на ключови решения, при важни и трудни дискусии, по-успешно се справяме на живо.

И все пак как измерваме екологичния си отпечатък?

БлуЛинк има за цел да сведе до минимум своя отпечатък върху околната среда по принцип и
прилага холистичен подход за оценка на своя отпечатък върху околната среда. Тоест измерваме отпечатъка върху околната среда на всички операции спрямо общото въздействие върху околната среда от нашата работа. Това, за разлика от измерването на всяка дейност или оперативен компонент поотделно.

Ето какво означава това. Опазването на околната среда е част от нашата организационна мисия. Тя е интегрирана в 4-годишните стратегии на BlueLink и се преследва от много от нашите проекти. В резултат, засилваме гласовете на движението за опазване на околната среда, укрепваме го с инструменти и анализи, координираме различни коалиции, допринасяме за създаването на политика и законодателство в областта на околната среда/климата; и засилване на екологичната журналистика, повишавайки осведомеността на широката общественост.

Кумулативното въздействие от нашата работа спрямо поставените стратегически цели се оценява на тримесечие от Управителния съвет и ежегодно от нашето настоятелство - Съвета на учредителите на БлуЛинк. Ако бъде оценено като неподходящо или липсващо, коригираме дейностите, за да гарантираме, че BlueLink допринася за подобряване на околната среда.

Екологичният отпечатък на операциите се оценява спрямо този общ принос на постоянна основа от оперативното ръководство. Това означава, например, че ние стриктно:

  • се придържаме към принципа откажи - използвай повторно - рециклирай при вземане на решение за всякакви времеви и парични инвестиции;
  • ремонтираме и поддръжаме офис оборудването докогато е възможно, далеч отвъд установените срокове за експлоатация - но не се колебаем да закупим ново оборудване, когато това е необходимо за нормални ефективни операции на организацията;
  • инвестираме в слънчеви панели, за да минимизираме разходите за топла вода и  не отопляваме офисите извън работно време - но няма да оставим  екипа ни  на студено; и - по първоначалния въпрос,
  • отказваме да пътуваме или да участваме в срещи, освен ако не сме убедени, че е необходимо за постигане на нашите действия/стратегически цели - и не се се въздържаме от смислено и полезно пътуване и взаимодействие.


Придържайки се към тези правила, ние също така оптимизираме използването на работно време и финансови ресурси, което повишава цялостната ефективност на организацията. По този начин в нашата малка икономика на BlueLink ние осигуряваме нетно положително въздействие върху околната среда. Ако всички компании и организации направят същото, ще живеем в по-зелен свят и ще можем свободно да се срещаме и да общуваме по човешки, лице в лице, когато е необходимо.


Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме ангажимента в изкуството с опазването на околната среда, общоевропейските ценности и демокрация, направете дарение  за Фондация БлуЛинк. Какво правим и как изпълняваме мисията си може да научите тук. Запитвания, насоки и по-добри идеи са винаги добре дошли!

 

 

Сподели