Делото срещу новия ядрен реактор в столицата е възобновено

С Решение № 13304 от 18.10.2011 г. в открито заседание седемчленен състав на Върховния административен съд отмени влязло в сила определение в закрито заседание на петчленен състав за прекратяване на делото, който бе потвърдил на 06.06.2011 г. същото определение от 26.04.2011 г. на тричленен състав на същия съд, относно жалба на зам.-председателя на Национално движение “Екогласност” Петър Пенчев срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2010 година, с което министърът на околната среда и водите е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за строителство на нов ядрен реактор в ж.к. “Младост” на столицата, с възложител Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.


Седемчленният състав на ВАС е приел, че е допуснато от съда нарушение на съдопроизводствените правила - чл.159, т.4 от АПК, като жалбоподателят е бил лишен от възможността да участва в делото на петчленния състав, поради това, че не е насрочено открито съдебно заседание, както повелява законът при разглеждане на въпроса за правен интерес.


Александър Кашъмов – ръководител на правния отдел при Програма достъп до информация, адвокат по делото, е заявил пред съда: “Намирам, че е вероятно 5-членният състав да се е заблудил, поради изменение в ДВ бр.39 от 20 май 2011 г., само че не е съобразил приложението на §23, според който висящите съдебни производства се довършват по досегашния ред.”


Петър Пенчев - зам.-председател на НД “Екогласност”, споделя: “Учуден съм, че вместо да се обсъдят доказателствата и липсата на становище от Министерството на здравеопазването относно радиоактивните замърсявания на атмосферата от комина на всеки ядрен реактор, когато непосредствено до оградата на Ядрения институт се намират - голямо училище, детска градина и много на брой жилищни блокове, то МОСВ се занима единствено с търсене на аргументи за липсата на мой личен правен интерес в делото. Невероятно е това бягство на екоминистъра от открит дебат по същество за въпроси на околната среда, когато в Закона за опазване на околната среда е акцентирано, че не се иска доказване на конкретен интерес в подобни случаи, при които се касае за вредни емисии в атмосферата – това и според Орхуската конвенция за околната среда и достъп до правосъдие е обществено значим екологичен проблем.” И с възмущение Пенчев допълва: “Голяма обида за мен бе осъждането ми от предните два съдийски състава - като екоактивист аз да заплатя съдебните разноски на екоминистерството, при заявеното в съда негово изрично искане, когато иначе публично постоянно декларира уж желание за партньорство с гражданите в екозащитата.”


Седемчленният състав на Върховния административен съд върна делото за ново разглеждане от друг петчленен състав и започналото строителство на ядрения реактор в столицата би трябвало да бъде преустановено.

Сподели