Деветашката пещера – арена на екшън

Втората част на екшън филма „Непобедимите” предстои да се снима в Деветашката пещера. Снимките ще продължат около седем седмици, като се предвижда да има взривове, танкове и всичко останало, което изисква един екшън филм.

В началото на октомври в средствата за масова информация се появиха материали за подготвяните снимки на филма. В цитираните публикации бе посочено, че основно място за снимките ще бъде Деветашката пещера и че за целта се изгражда мост за достъп на техника и снимачен екип. „Някои от по-мащабните сцени обаче, ще бъдат заснети сред природата – изискване, на което държи лично режисьорът на мултимилионната холивудска продукция Саймън Уест (Simon West).” – цитат от avtora.com. „Вдигат мост, дълъг като футболно игрище, за “Непобедимите 2” „Действието ще протича в централната зала, която на места достига 100 метра височина.”– източник 24 часа.

На приложената снимка може да се види строежа на моста, по който предстои да мине снимачната техника. „На 31 октомври екип на Националния природонаучен музей посети Деветашката пещера. На място бе установено, че моста е в процес на завършване и че цялата привходна растителност от дървета и храсти е унищожена с цел подготовката на път, по който техниката да влезе в пещерата. От охраната на моста, ни бе обяснено, че снимките се планират за втората половина на месец ноември.”, коментират от Националния природонаучен музей.

Пещерата в момента е дом на една от най-големите колонии на прилепи на територията на България. Голяма част от женските екземпляри вече са бремени, друга голяма част вече са изпаднали в летаргия. Силният шум предизвикан от големите групи хора, филмовите сцени със специални ефекти, силното осветление и необходимата за снимачния процес техника – камиони и декори, ще донесе огромно безпокойство на прилепните популации по време на тяхното зимуване. Това може да се превърне в причина за смъртта на много индивиди, както и за трайно прогонване от убежището им. Такива примери вече има от близкото минало. Повече информация относно заплахите за прилепите може да се прочете на уеб сайта на Зелени Балкани.

Планираните действия пряко нарушават Закона за защитените територии чл. 24 и чл.25, Закона за биологичното разнообразие чл. 38, ал 1, т.2 и т.4,  и Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS), по което България е страна. Ако има официално разрешение за тях, то лицето което го е издало трябва да понесе наказателна отговорност.

Интервю с представител на РИОСВ Плевен, в което в прав текст се казва "Ние издадохме разрешението!".

Какво може да направим:

Да пуснем максимално много жалби и сигнали до РИОСВ Плевен (в Ловеч няма РИОСВ) и до Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Изтеглете примерен сигнал, който може да се използва за база на писмата.

Адрес на МОСВ:

До Министъра на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза" 22, 1000 София

Адрес на РИОСВ Плевен:

До Директора на РИОСВ Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А, 5800 гр. Плевен
 

Допълнителна информация:

Деветашката пещера е защитен природен обект – Природна забележителност обявена със Заповед № РД238 от 07.06.1996г. Пещерата попада в две НАТУРА 2000 зони: BG 0000615 – по Директива 92/43/ЕЕС и BG 0002102, по Директива 2009/147/ЕС. Обитава се от 11 вида прилепи, бухал, горска улулица, скална лястовица, блед бързолет, червеноопашка и други скалолюбиви и нощни грабливи птици. Всички те са в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Три вида от обитаващите пещерата са включени като застрашени в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN).

Деветашката пещера е едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа. За пещеролюбивите видове прилепи като големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros), южния подковонос (Rhinolophus eutyale), подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi), големия нощник (Myotis myotis), остроухия нощник (Myotis blythii), трицветния нощник (Myotis emarginatus), дългопръстия нощник (Myotis capaccinii) и пещерния дългокрил (Miniopterus schreibersii) пещерата е място за размножаване, отглеждане на малките и зимуване. Тук те образуват многохилядни колонии, достигащи до 60 000 индивида. Пещерата е убежище по време на миграция и зимуване на видовете Ръждив вечерник (Nictalus noctula) и Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). Голяма част от популацията от Североизточна Европа на посочените видове мигрира и зимува в България.

Сподели       

Коментари

снимка на Петя
Петя каза: Мога да отида лично на място в Плевен - може би в следващата седмица! Има ли нужда от това и дали е удачно!
снимка на Тони
Тони каза: Здравей Петя, не знам дали има смисъл от ходене до Плевен. Това, което в момента може да се направи е да се подаде сигнал до РИОСВ Плевен и МОСВ. Ето още един примерен текст на сигнал подаден от Зелени Балкани: http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1268&cat_id=4
снимка на Делчо Георгиев Делчев
Делчо Георгиев Делчев каза: Изключително съм против кинаджиите, които си харесват някоя природна благинка, селце и буквално му се ИЗСИРАТ, след което дори не си почистват чашките от кафе. Опита ми е със снимките на "Том Сойер" на панчаревското езеро, където им висяхме през цялото време на главите и накрая пак трябваше да решаваме нещата със скандали!!! КИНАДЖИИТЕ ВЪН! Особено високобюджетните продукции - те са най-опасни за екологията въобще!
снимка на Анонимен
Анонимен каза: Не може да се строи каквото и да е без издадено разрешително за ползване на воден обектот от Басейновата дирекция. Ако нямат разрешение мостът е незаконен
снимка на Gaver
Gaver каза: Бързо забравихте технофеста в Проходна! И за него нямаше някакви санкции и се проведе... Добре, че природата се смили и им прати дъждец, та... ;-)
снимка на Анонимен
Анонимен каза: Каквито и писма да изпратите по българските институции , нищо няма да се случи. На всички тях им е добре платено да си затварят очите. Добре е ако има начин да се потърси помощ от ЕС.
снимка на Зидаров
Зидаров каза: Освен като природна забележителност и дом на колония от прилепи, Деветашката пещера е много важен археологически паметник. За съжаление, в голямата си част културните пластове са били разрушени през 20-ти век, когато пещерата е била използвана като склад за гориво от военните, но археологическите проучвания през 1990-те години показаха, че има запазени участъци, които заслужава да бъдат проучени. Няколко експлозийки на такива места ефикасно ще унищожат следите от това, което цивилизованите народи наричат културна памет на човечеството.
снимка на УТФ
УТФ каза: За съжаление в милата ни родина където ни управляват само идиоти и всеки си мисли за своя джоб и боли го оная работа за природата и наследството което ще оставят за идните поколение единственото решенение на проблема е силов. Взривяването на моста това е единственото решение, всичко друго с подаване на жалби и тем подобни е пълна пародия. Ако има да речем протестиращи то както винаги ще изкарат жандармерията и полицията срешу тях. Както се знае в България е закона на страната на този дето има големи пачки и си плаща на този и онзи. Но както се казва надеждата умира последна дано наистина някой се сети накрая да направи нещо по въпроса. Добре че досега нямаше читав път до пещерата иначе досега да я бяха тотално омаскарили разни пишман туристи дето не знаят да пазят природата и които биха обезпокоявали прилепите. То и затова през лятото е забранено посещението на пещерата именно заради размножителния период на прилепите. Най-лошото е че ако се осъществят снимките то моста и пътя ще си остане и така ще се улесни достъпа до пещерата което би довело до още по големи негативни последици.