Дигиталната среда, морските знания и изучаването на Черно море

МАРЛИТЕР

 

Повече от двадесет години след началото на регионалните усилия за опазване и възстановяване на Черно море, в навечерието 31 октомври, утвърдена дата от екологичния календар, реалностите са променени, но предизвикателствата остават.
Традиционните ползи от морето и неговите ресурси – рибарство, туризъм, транспорт и по-новите отрасли като добив на нефт и газ, както и морски възобновяеми източници дават важен принос за регионалната икономика. От друга страна екосистемата на Черно море продължава да е силно уязвимо на антропогенно влияние, а замърсяването, намаляването на биоразнообразието, свръхизчерпването на рибните ресурси и натиска върху крайбрежието дават все така тревожни сигнали.
Тези предизвикателства крият непосредствени рискове за интегрираното екологично управление и се нуждаят от спешни мерки с трансграничен характер. Решенията за тях и за мерките на местно ниво, които ги подкрепят като част от по-голямата картина, се вземат и прилагат все по-широко. За тях са налични доста данни със свободен достъп в интернет, но тяхното познаване и използване за управленски, бизнес и образователни цели е недостатъчно.

Важната стъпка между интергирането на данните и знанията в действащи полезни решения и използването на продукти от данни е задача на проекта "Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци", МАРЛИТЕР, финансиран от СОП „Черноморски басейн 2014 -2020“ на ЕС. Той се осъществява от Черноморска мрежа на НПО в партньорство с научни и образователни институти и екологични организации от пет държави в Черноморския басейн.
Как да намерим и използваме данните за състоянието на Черно море, какво е мониторинг и как се вписва той в решенията на администрации и бизнеси, как да използваме тези данни за обучение и разширяване на знанията? Проектът МАРЛИТЕР се старае да помага на всички, които търсят отговор на тези въпроси. Сложният трансграничен проблем с морските отпадъци е важно предизвикателство и основа за проектни дейности, свързани със знания и данни за състоянието на Черно море. Те са във фокуса на проекта и разработвания за него интерактивен портал. Използват се свободно достъпни данни от партньорските държави и от съществуващите международни мрежи и системи като CMEMS, EMODnet, GOOS и др. 

Отраслите на морската индустрия и управленските среди, дори образователните и научни институти не свързват често понятия като Индустрия 4.0 или интернет на нещата (или дори интернет на подводните неща) с настоящето на морската икономика, бизнес и знания за Черно море. Иновативните решения и технологични инфраструктури, които водят към тях и бъдещето на Черно море, зависят от умението да сме в крак с времето. Проектът МАРЛИТЕР прави стъпка в тази посока и разкрива ползите от знанията и науката пред широк кръг от заинтересовани страни в региона и ЕС.

Черноморска мрежа на неправителствените организации поздравява всички свои партньори, сътрудници, експерти, доброволци с Международния ден на Черно море 31 октомври!

Подкрепете ни във фейсбук За чист бряг и живо море
И във фейсбук групата  Обединени за чист бряг и живо море
*****
Партньорите в МАРЛИТЕР, Черноморска мрежа на неправителствените организации, Варна, България, неправителствената организация Маре Нострум от Констанца, Румъния, Университетът Аристотел, Солун, Гърция, Украинският научен център по екология на морето, Одеса, Украйна и Черноморската екоакадемия от Батуми , Грузия работят съвместно за подобряване на сътрудничеството в мониторинга на околната среда, един от основните приоритети на програмата Черноморски басейн 2014 - 2020, и за насърчаване на екологичната координация и сътрудничество за намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн. Продължителността на проекта е 36 месеца и има общ бюджет около 770 хиляди евро. Партньорите разбират ясно, че свободно достъпните и надеждни данни за морската среда са ценен актив и достъпът до тях е от съществено значение за решаване на проблемите на екосистемата на Черно море и развитието на региона.
МАРЛИТЕР е включен в базата данни на проекта „Чист Атлантик“,  CleanAtlantic project (Tackling marine litter in the Atlantic Area),  който обобщава знания, данни и информационни ресурси за морските отпадъци във всички европейски морета. Онлайн инструмента Knowledge Tool ще допринесе за популяризирането на резултатите и работата по MARLITER, за неговата достъпност и известност в ЕС.

 

Международен ден на Черно море 31 октомври * Предизвикателствата за региона и възможностите на съвременната наука * Как проектът МАРЛИТЕР предлага стъпка напред към бъдещето

 

Сподели