До Вера Юрова: Да защитим европейското гражданско пространство

БлуЛинк е сред организациите на гражданското общество, които писаха до Вера Юрова, в качеството й на кандидат за заместник-председател на Европейската комисия с ресор ценности и прозрачност. Организации на национално и европейско равнище, активни в разнообразни области на гражданско действие, се обърнаха към Юрова по повод на ангажимента, който пое по време на изслушването си в Европейския парламент, да остане лице за контакт по въпросите на гражданското пространство в ЕС.
Подписалите писмото, координирани от Civil Society Europe, приветстват важния ангажимент на Вера Юрова в контекста на задълбочаващ се натиск срещу свободите на събрание, асоцииране и изразяване на мнение в Европа. Те подчертават необходимостта от осигуряване на координация от страна на ЕС на редовен диалог между европейските институциите и жизнено, независимо гражданско общество, основаващо се на европейските ценности, залегнали в договорите за ЕС.
Авторите на писмото също така подчертават, че всяка бъдеща стратегия за върховенство на закона трябва да включва мерки за насърчаване и предоставяне на гражданско пространство, тъй като организациите на гражданското общество са ключов партньор за установяване на нарушения, насърчаване на демокрацията и основните права.
Организациите на гражданското общество очакват среща с определената за вицепрезидент и нейния екип, за да работят съвместно по тази важна задача на бъдещата Европейска комисия.
Пълен текст на писмото на английски може да прочетете тук.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели