Доклад: Предизвикателства пред Форумите за управление на Интернет

Предизвикателствата пред активисти, които организират и участват в инициативи на национални Форуми за управление на Интернет представят 40 доклада от държави по целия свят. Националните доклади са част от изданието на lobal Information Society Watch (GISWatch) за 2017 г., публикувано от Асоциацията за прогресивни комуникации. Докладът за България, разглежда участието на страната ни във Форуми за управление на Интернет.

54 доклада от национални и регионални Форуми за упрравление на Интернет са събрание в GISWatch 2017. Те включват и 40 национални доклада, които предстаят националния контекст в широк кръг от държави: САЩ, Босна и Херцеговина, Италия, Пакистан, Колумбия и други. Националните доклади подчертават редица предизвикателства, пред които са изправени активисти, които организират и участват в национални Форуми за управление на интернет, включително разширяване на участието на заинтересованите страни и неуредената роля на правителствата.

Докладът от Тодор Ялъмов, bluelink.net, озаглавен "Форумът за управление на Интернет не работи в държави, в които не работи доброто управление", разглежда развитието на българското участие във форуми за управление на Интернет.

7 регионални доклада анализират въздействието на регионани форуми за управление на Интернет, тяхното развитие и предизвикателствата, пред които са изправени, както и рисковете, които трябва да поемат, за да издигант упавлението на друго равнище. 

Сподели