Докладът на Европейската комисия ясно посочва поводите за тревога от състоянието на съдебната система и борбата с корупцията в България

Първият Доклад на Европейската комисия за върховенството на правото в страните на Европейския съюз прави детайлен анализ на състоянието на съдебната система и борбата с корупцията в България.
„Въпреки отбелязания напредък в някои от областите на наблюдение докладът като цяло е критичен и ясно посочва конкретните поводи за тревога“ коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд (АКФ). В него намират място редица проблеми, които неведнъж сме повдигали в позициите и анализите си“, допълни той.
По отношение на съдебната система докладът отбелязва незавършилата реформа на прокуратурата, която прави невъзможна отчетността на главния прокурор пред обществото и наказателното му преследване в случай на нарушение на закона. Докладът цитира становището на Антикорупционния фонд, че структурата на Висшия съдебен съвет, и по-специално на съдийската му колегия, не съответства на европейските стандарти за независимост на съдебната власт.
По отношение на борбата срещу корупцията докладът акцентира върху формалистичния подход на българската наказателно-процесуална система като препятствие за ефективното разследване на корупцията по високите етажи на властта. Този извод се подкрепя с цитат от годишния мониторингов доклад на Антикорупционния фонд „Антикорупционни институции: активност без видими резултати“ с автори адв. Андрей Янкулов и доц. д-р Атанас Славов, в който се казва че „формализмът на наказателните производства възпрепятства разработването на иновативни и оригинални стратегии за разследване на корупцията“. Като пример за формалистичния подход на националните институции е посочен казусът „Апартаментгейт“, в които политици придобиват имоти на цени под пазарните, а Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не открива никакви доказателства за конфликт на интереси.
Европейската комисия цитира годишния доклад на АКФ и относно липсата на окончателни присъди в мнозинството от 40 ключови дела за корупция по високите етажи на властта в България. Заключението е, че по делата, които адресират корупцията на високо ниво, все още липсват солидни резултати.
Докладът на ЕК за върховенството на правото прави общо 8 позовавания на становища и анализи на АКФ. „Радваме се, че с публикациите си АКФ подпомага обективния анализ на ситуацията в България“ заяви Бойко Станкушев и добави:
„Докладът не завършва с препоръки, но поставя проблеми, на които институциите в България трябва да дадат ясен отговор. Такъв отговор изискват и българските граждани.“ 

 

Сподели