Дунав свързва общностите с богато културно и историческо наследство

Нова регионална асоциация ще подкрепя добри примери за опазено дунавско културно наследство Международна асоциация за опазване на дунавското културно наследство ще създадат участниците в среща на партньорите по проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”. Събитието ще се проведе между 10 и 15 октомври 2021 г. в Унгария, Словакия и Австрия. Експерти на БлуЛинк ще участват и ще обучат журналисти.

Специалисти и участници в проекта от България, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия ще предприемат пътуване с опознавателна цел до северната част на на р. Дунав на 10 и 11 октомври. Среща на партньорите по проекта с работилници в Братислава ще се проведе на 12 и 13 октомври, последвана от Западноевропейско изследователско пътуване в Австрия през 14 и 15 октомври. Будапещенски университет по технологии и икономика и Словашкият технически университет в Братислава са домакини на събитията.

На 11 октомври 2021 г в град Естергом, Унгария, ще бъде основана от партньори и заинтересовани страни “Международна асоциация DANUrB”. Организацията има за цел да поддържа културното наследство „DANUrB“ и да представи знака за качество DANUrB на международно ниво и след приключване на проекта.

Събитието включва участници от всички страни партньори - Унгария, Сърбия, Румъния, България, Хърватия и Словакия (организации, асоциирани партньори, журналисти и заинтересовани страни).

Международната среща на партньорите ще се фокусира върху теми като общия потенциал за развитие в периферните и граничните региони по поречието на река Дунав, предвидените и разработените местни планове за ефективна валоризация на културното наследство, осъществените училищни програми, включващи млади хора. Ще бъдат разгледани и мрежите и кооперациите на заинтересованите страни, както и изграждането на капацитет на мрежата на местните МСП. По време на представянето на предстоящи пътувания и документален филм ще бъдат обсъдени ценностите на “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав” и ще бъдат споделени местни истории. в програмата на събитието са включени и културни обиколки в различни населени места и посещения на забележителности, както и на примери за добри практики.

Част от местата по предварително планирания маршрут са Комарно, Коларово, Шоб, Шаморин, Братислава, Айзендщат, Петронел-Карнунтум, църкви, техническо наследство, водната мелница, новият спортен комплекс, римско наследство. Предвижда се и дегустация на местни специалитети.

По време на срещата управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов и експертката Ксения Вахрушева ще обучат и информират журналисти/ инфлуенсъри от страните участнички, които имат важна роля в изпълнението на проекта “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”. Това ще бъде продължение на успешната първа среща, проведена през юни тази година в град Сомбор, Сърбия. Всички дейности, включително конференции, срещи, работни срещи и пътувания с опознавателна цел ще бъдат организирани в съответствие с епидемиологичните мерки.

Проектът е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели