E-инструментите за гражданско участие в управлението изискват активни дейности офлайн

В рамките на презентация на тема "Електронни инструменти за участие на гражданите", Павел Антонов обобщи опита на BlueLink.net, натрупан при предлагането на електронни инструменти за подаване на граждански сигнали до институциите и Третия сектор. Подобни инструменти обслужват директното участие на гражданите в управлението и вземането на решения чрез индивидуални и групови граждански действия. Те допринасят за фактическо участие на гражданите  в управлението, без да се съобразяват с незадоволителното състояние на формалните механизми за участие, подчерта Антонов. Други формати за фактическо участие са например: различните консултативни съвети на институции и общини; присъствието на гражданския „глас“ в медиите; протестните събития, граждански присъствия, хепънинги, чрез които обществеността често е принудена комуникира.

Анализът се концентрира върху опита на BlueLink.net от четири електронни инструмента, разработени от мрежата през последните години:

 

Антонов подчерта следните важни аспекти на ползването на тези платформи. Първо, е-инструмент не означава реално участие. Важно изискване за постигането на реален ефект от експлоатацията на е-платформи е провеждането на адекватни съпътстващи действия, които развиват и подобряват гражданското участие. Като примери за подобни действия Антонов посочи: взаимодействието с получаващите сигналите институции; работата с медиите; съграждането на действащи граждански коалиции; насърчаването на мрежовост и обмен между гражданите и техните групи и организации. Други важни съпътстващи действия, според него, са кампании и пряка комуникация с държавата и общините, протести, дела, искания за информация, разработване на политики. Не на последно място Антонов подчерта видимата от опита на BlueLink.net необходимост от устойчивост и собствен живот на гражданската общност, която стои зад всяка тематична е-платформа.

Презентацията на BlueLink.net бе част от програмата на национална конференция на тема "Мониторинг на публични услуги на местно ниво", провела се на 30 май 2012 г. в София, в рамките на Проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси” на Фондацията за развитие на месното самоуправление. Участие в конференцията взеха представители на общински администрации, кметове, и представители на неправителствени и аналитични организации.

 

Сподели