E-вършачка за добив на полезна информация от сайтове на институциите и реално обществено участие

Над 100 души, напрегнати, гневни, агресивни към познати и непознати, се блъскат в залата на читалището на село Горица, варненско, за обществено обсъждане на проект за строеж над плажа Карадере през юни 2011 г. Липсата на достъпна, навременна  и разбираемо поднесена информация е основната причина за напрежението в залата.

Стотици решения се публикуват всеки месец на сайтовете на министерства, агенции, басейнови дирекции, регионални екоинспекции. Форматът, рубриките, продължителността на обявите са нормативно определени, но и подвластни на въображението на създателя на сайта и на прироритетите на институцията. А тази информация определя развитието на райони, заетостта, опазването на околната среда. И навременният достъп до нея е важен за всички.

През март 2011 г. на страницата на РИОСВ – Бургас тихомълком излиза одобрение на екологична оценка, което дава ход на строителен проект в района на Карадере. Законът е спазен, а двуседмичният срок за обжалване изтича преди местни хора и природозащтници да открият решението в интернет. Следват протестни писма, декларации, съдебно дело за отмяната му. „Сайтовете на институции и общини, в които се публикуват важни решения и документи, са непроходима джунгла, и постоянното им обхождане е непосилно”, твърди Петко Цветков, изпълнителен директор на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).

Случаят не е изолиран. Разностилни, неинтуитивни, трудно-достъпни са много от страниците на общини и институции в интернет. Вместо да подпомагат достъпа на обществеността до информация и участието й във вземането на решения, те на практика ги затрудняват. Публикуването на информация в някои от тях е равносилно на „измиване на ръцете” от страна на отговорните органи – те добре знаят, че шансът човек да я види на време е минимален, според Андрей Ковачев от Сдружение за дивата природа „Балкани”. Той и други активни природозащитници потърсиха технологично решение на проблема от  Блулинк – електронната мрежа за гражданско действие. Така се роди идеята за Е-вършачка – електронен инструмент, чрез който информацията във всички държавни сайтове да се събира автоматично и да може да се ползва лесно и навреме.

Онлайн инструмент за ефективно ползване на информационните сайтове на институциите отдавна липсва на експертните организации, които подпомагат природозащитата в България. Буквално ежедневно ровим из сайтове на институции и медии, за да открием, че няма последователност или че обявена вече информация е променена, преместена или свалена от сайта, разказва Ковачев.

През 2011 г. БлуЛинк започва проучвания и търсене на партньори, за да изгради Е-вършачката.  Платформата ще позволява „пресяване” на сайтовете на институциите в търсене на актуална публична информация, която инак е трудно достъпна, поднесена е в неудобни формати и не рядко е забавяна.

След експертното  включването на СДП „Балкани”, WWF – България, БФБ и фондация ЕкоОбщност идеята придобива работна рамка. Сайтът ще стартира с инструмент за онлайн мониторинг, който автоматично да събира информацията от сайтове на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, техните регионални инспекторати и подразделения, басейновите дирекции и общините. Това не само ще спести паралелната работа на много експерти и сътрудници на природозащитните организации по следене на информацията от тези сайтове, но и директно ще подпомогне своевременната реакция в случаите, когато биоразнообразието в защитените зони и територии е застрашено, смята Евгения Ташева, експерт по околна среда от сдружение „За Земята”.

Паралелно с разработването „вършачката” се планират и дейности по застъпничество за по-прозрачно управление на природните ресурси, което ще увеличи ефективността, като осигури прозрачни политики на две различни нива – на чисто техническо, работно ниво и на официално, с възможност за преговори и осигуряване на легални договорености. Очакваме положителен резултат най-вече в защитените зони, където има напрежение между закон, инвеститорски интерес и местни общности. На тези места – реки, планини, Черноморието, се нуждаем от ясна картина на права, задължения и планове. Никой няма интерес да се продължава да се действа „на парче”. И местните, и държавата губят много от това, примерите са десетки, допълва Ковачев.

Е-вършачката е предназначена за всички, които търсят полезна информация: от местните жители и зелените активисти, през инвеститори, журналисти, изследователи, до служителите на самата администрация, често ограничени от бавната и неефективна хартиена комуникация.

Сподели