Екоинспекция наложи 2000 лв. глоба на ямболския кмет

Санкция в размер на 2000 лв. е наложена на ямболския кмет за неизпълнение на дадени предписания от РИОСВ-Стара Загора в указания срок, съобщиха в официално прессъобщение от екоинспекцията. Заради непрекъснатите палежи на сметището от мургави работници по разделно сметосъбиране, както и констатираните от екоинспекторите изхвърлени животински и опасни отпадъци на сметището, на 3 май 2012 г. от РИОСВ дадоха предписание на кмета Георги Славов да се предприемат действия по изграждане на ограда на депото със срок до 30 юни 2012 г. Със срок до 31 август 2012 г. трябваше да се предприемат необходимите технически действия по изграждане на събирателно съоръжение за инфилтриралите води от тялото на депото с цел недопускане на свободното им изтичане.
Проверка на сдружение „ДЕН” установи, че и в момента течната фракция, която се отделя от депонираните отпадъци, продължава да се оттича през спуканите тръби свободно в дерето, което се ползва за паша от животновъди. Извършените проби по искане на „ДЕН” от акредитираната лаборатория на Изпълнителна агенция „Околна среда” показват, че освен с амоняк, инфилтратът замърсява почвата и подпочвените води в околността с превишени норми на арсен, цинк, хлориди и други опасни вещества и съединения.
Общо 81 контролни проверки на 76 обекта са извършили екоинспекторите през първия месец на 2013 г. Санкция е наложена и на „Палфингер ПБ” ЕООД в село Тенево, община Тунджа, за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели нефтопродукти. На стойност 1 000 лв. е имуществената санкция на „Сорико” ООД, град Нова Загора за допуснато неконтролирано управление на отпадъците. 

Сподели