Електронна система за трансграничния превоз на отпадъци

Електронна система за трансграничния превоз на отпадъци e в действие от 01.10.2023. Заявления и придружаващата ги документация ще се подават по електронен път.  Системата дава възможност да се извършват справки за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес. Оптимизират се всички дейности, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, и се намалява административната тежест за бизнеса, твърдят от ведомството.

От 1 октомври 2023 г. се въвежда Електронна система по Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъци, поясниха от ведомството. Системата дава възможност на заинтересованите страни да подават електронно заявления и придружаващата ги документация за превози от България и износ към трети страни на отпадъци, предмет на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, да запазват номер на Приложение IА, да създават документ по приложение IА, приложение IB, приложение VII от Регламент (ЕО) №1013/2006, както и да извършват справка за текущия статус на заявена електронна административна услуга или съпътстващ я процес.

Стъпка в правилната посока

Данита Заричинова от екипа за нулеви отпадъци в сдружение "За Земята"  (на снимкат) определи новината като стъпка в правилната посока относно прозрачността в дейностите по отпадъци. "За Земята от години настояваме трансграничният превоз на отпадъци - внос и износ, да бъде публично достъпен и лесно проследим и това ще е много по-лесно, когато има електронна система", коментира Заричинова. Притеснителното е, че отново гражданите са пренебрегнати откъм достъп до системата и вероятно ще трябва данните да се изискват през закона за достъп до информация, което усложнява и забавя процеса.

Електронната система ще обслужва:
• Юридически лица (износители-нотификатори; лица, които уреждат превоза);
• Експерти на заинтересовани администрации, които по силата на Закона за управление на отпадъците имат контролни функции при трансграничен превоз - Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, митническите органи, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР;
• Експерти от МОСВ и РИОСВ.

За какво служи системата

Чрез електронната система контролните органи ще имат възможност да отразяват резултатите от извършените инспекции, да извършват онлайн справки в регистъра на издадените съгласия за превози на отпадъци, да сверяват получените данни, да комуникират с други отговорни органи, както и да въвеждат информация за извършените проверки, включително и да подават сканирани копия на документите, използвани при трансграничния превоз на отпадъци.

С въвеждането на електронната система се оптимизират всички дейности, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, и се намалява административната тежест за бизнеса.

Публичният портал за достъп до информационната система е на URL адрес: https://notifications.moew.government.bg

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, направeте дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

Сподели