ЕС продължава да ограничава финансирането на успешни и ефективни програми за LIFE

Европейската комисия предлга след 2013г. обновяване на програмата LIFE - ключовият инструмент за финансиране на биоразнообразието и мрежата Натура 2000.

За последните 20 години програмата LIFE е ефективен и успешен фонд, особено при постигането на целите, свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие. Въпреки че през последните 20 години фондът  доказа своята ефикасност при постигането с феноменални успехи на тези цели и върна от ръба на изчезване редица видове, ЕС бюджет продължава да отделя пренебрежително малък дял за неговото финансиране (по-малко от 0,1% от общия бюджет).

Бърдлайф Европа вярва, че нивото на финансиране, предложено от Комисията, е напълно недостатъчно за постигане на целите на Европа за 2020 г. за спиране на загубите на биологично разнообразие.

За програмата LIFE бюджетът на ЕС трябва да осигури най-малко 10 млрд. евро за следващите 7 години за покриване на всички нужди на околната среда (включително за биологичното разнообразие и мрежата Натура 2000), както и за действия в борбата с измененията в климата. Необходимо е да се отделя най-малко 1% от бюджета – това прави разход от 5 цента на седмица на всеки гражданин на ЕС.

Комисията изчисли, че само за мрежата "Натура 2000" (крайъгълен камък на опазването на биологичното разнообразие в ЕС) ще са нужни около 6 милиарда евро годишно. За LIFE е необходимо да се финансират консервационни мерки, които са много специфични и не могат да бъдат финансирани от други фондове.

„Загубата на биологично разнообразие е едно от най-големите предизвикателства пред обществото. Нелепо е да се очаква, че проблемът може да бъде ефективно решен с тази груба грешка в разпределението на бюджета на ЕС”, коментира Ариел Брунер - ръководител на отдела за европейски политики на Бърдлайф Европа.

Бърдлайф Европа призовава държавите-членки и Европейския парламент да дадат своята активна и сериозна подкрепа за природата, биоразнообразието и здравето на нашите екосистеми, включително мрежата Натура 2000.

Сподели