Европейски дни на птиците 2011

За поредна година Българско дружество за защита на птиците е координатор за България на инициативата Европейски дни на птиците (EuroBirdwatch). Акцията се провежда ежегодно от 1993г. и обикновено се насрочва за първата събота и неделя на октомври (за 2011г. това са 1-ви и 2-ри октомври). Организира се от европейски национални организации, партньори на БърдЛайф Интернешънъл.

Тази година акцентът е поставен върху мигриращите птици и заплахите, свързани с тях. Целта е да се повиши вниманието на обществеността към спешната необходимост от защита на мигриращите птици и техните прелетни пътища.

БДЗП организира събития, посветени на световно защитени мигриращи птици, които се срещат у нас (червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, тръноопашата потапница, малък корморан, египетски лешояд, ловен сокол, царски орел). В редица градове и села от страната ще се проведат образователни дейности, наблюдение и преброяване на птици, игри и забавления за най-малките.

Основната задача на Европейските дни на птиците е преброяването на колкото е възможно повече птици, обобщаване на данните в национално-координативни центрове и обединяването им в Международната база данни, с което се допринася за по-доброто опознаване на птиците и тяхното състояние.

Тази година координатор на най-масовия празник за наблюдение на птици в Европа е БърдЛайф Швейцария. За първи път в инициативата ще участват и централно-азиатските страни (общо 37 страни от Европа и Централна Азия).

През 2010г. в Европейските дни на птиците взеха участие над 60,000 души от 34 европейски страни, бяха организирани над 1, 000 събития и преброени 2, 731, 155 птици.

Градове-домакини на събитието:

София (1 октомври 2011г. – 10:00 -18:00 ч.) – Национален природонаучен музей;

- презентация, филм за миграцията, лекции за световно застрашените мигриращи птици – червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, тръноопашата потапница, египетски лешояд, ловен сокол, царски орел;

Филмотечно кино Одеон 18,00 часа - "Птици долитат". Вход свободен.

Варна ( 2 октомври 2011г. – 9:00 ч.) – Защитена местност „Ятата” (край Белослав) и местността „Петрич кале” (край Разделна) – орнитологичен излет; среща - на паркинга за автобуси на ул. Антим I (до Археологическия музей), пътуване със собствен превоз;

Бургас (1-2 октомври 2011г. – 10:00 – 19:00 ч.)

- (01.10.2011г. – 10:00 - 16:00 ч.) - Морската градина, в района на Културен център „Морско казино“ и лятна сцена Охлюва - Работилничка за изработване на хранилки за птици, работилничка за правене на оригами на птици, художествена секция: „Красивите пернати“ – рисуване на птици на място, игри с награди;

- (1 и 2.10.2011г. – 10:30 – 19:00 ч.) - Културен център „Морско казино“, зала Георги Баев - Изложба „17 мига от пролетта – 17 пернати обитатели на защитена местност „Пода” на гости в Морското казино“;

Пловдив (1 октомври 2011г. – 9:00 – 18:00 ч.) – Цар Симеоновата градина; интерктивен щанд – изложба, наблюдение на птици;

Русе (3 октомври 2011г.)

10:00 – 12:00 ч. – Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе – презентация, прожекция на филм и художнически уъркшоп;

18:00 – 21:00 ч. – галерия „Приятели” : Хепънинг с осветление и видеопрожекция на открито на тема Миграция на птиците и екзотични еко-коктейли, композирани от доброволци-членове на БДЗП;

Шабла (1 октомври 2011г. – 13:00 ч.) – Шабленска тузла, място на срещата – Зеленообразователен център; наблюдение на птици;

Природозащитен център на ПДЗП "Пода" - гр. Бургас (2 октомври 2011г.) - Ден на отворените врати;

Хасково (2 октомври 2011г. – 9:30 – 16:00 ч.) – парк „Кенана”; наблюдение на птици с тръба и бинокли;

Маджарово (1 октомври 2011г. – 10:00 ч.) - Природозащитен център на БДЗП „Източно Родопи“ – гр. Маджарово;

Ден на отворените врати в ПЗЦ „Източни Родопи“:

- Лекция в изложбената зала (презентация);

- Наблюдение на лешояди и лекция за защитените територии в района и за биоразнообразието в тях - акцент върху египетския лешояд като мигриращ вид и най-застрашения вид хищна птица в Европа;

- Прожекция на филм за лешоядие и ПЗЦ „Източни Родопи“;

Козлодуй (1 октомври 2011г. – 9:30 – 14:00 ч.) – Ботев парк;

9:30 - тръгване от сградата на Общината - ще се осигури транспорт за децата до Ботев парк и обратно до гр. Козлодуй/с. Бутан

10:00 – 10:15 – Официално откриване на Европейските дни на птиците;

10:15 – 11:00 – Наблюдение на птици (birdwatching) на пристанището при кораба Радецки;

11:00 – 11:30 - Викторина с награди;

11:30 – 12:30 – Участие в работилници на открито по избор, организирани от БДЗП (за изработване на хранилки от пластмасови бутилки, рисуване, вълшебства от вода);

12:00 – 13:00 - Обяд с рибена чорба;

13:00 – 14:00 – Свободно време за игра;

14:00 – Тръгване от Ботев парк до гр. Козлодуй и селата на Община Козлодуй;

Свищов (30 септември, 1 и 2 октомври) - СОУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов, СЗЗ Рибарници Хаджи Димитрово, местността „Паметниците” край гр. Свищов;

- (14.00 – 16.00 ч. 30.09.2011 г.) - лекции и презентации в СОУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов. Лекциите и презентациите ще бъдат за Специално защитените зони от Натура 2000 в района на гр. Свищов – описание, биоразнообразие, заплахи и мониторингови схеми.

- (10.00 – 17.00 ч. 01.10.2011 г.) - практическо обучение на територията на СЗЗ Рибарници Хаджи Димитрово. Обучение в мониторинга на Специално защитена зона с акцент водолюбиви и мигриращи видове птици.

- (10.00 – 17.00 ч. 02.10.2011 г.) - щанд на БДЗП в местността „Паметниците” край гр. Свищов и наблюдение на птици. Щанд с информационни материали на БДЗП ще има през деня до стената в местността Паветниците. Отделно ще има и зрителни тръби и бинокли за желаещите да наблюдават птици;

Белене (1 октомври 2011г.) – местността Плажа;

- 10.00 – 16.00 ч. 01.10.2011 г. – Лекции и наблюдение на птици с ученици от гр. Белене в местността „Плажа”.  По време на наблюденията участниците ще се запознаят с уникалността на Специално защитена зона Комплекс Беленски острови, опръстеняването и поставянето на сателитни предаватели на морсия орел и други интересни факти;

С. Ореш (1 октомври 2011г. – 10.00 – 17:00 ч.) - СЗЗ Рибарници Хаджи Димитрово; обучение в мониторинга на Специално защитена зона с акцент водолюбиви и мигриращи видове птици;

С. Вардим (1 октомври 2011г. – 10:00 – 16:00ч. ) - брега на река Дунав срещу СЗЗ Остров Вардим; Практическо наблюдение на водолюбиви и мигриращи видове птици от брега на р. Дунав срещу остров Вардим. По време на наблюденията участниците ще се запознаят с уникалността на Специално защитена зона остров Вардим и други интересни факти.

Очакваме ви заедно да отпразнуваме Европейските дни на птиците 2011!

Сподели