Език на омразата срещу журналисти? Попълнете!

Покана за включване в регионално проучване на езика на омразата срещу журналисти в Югоизточна Европа, изпълнявано от Солунския унимерситет и Съюза на журналистите от Македония и Тракия, Гърция. БлуЛинк подпомага изпълнението на изследването в България, съвместно с партньори от Сърбия, Косово и Северна Македония, в рамките на проект „Езикът на омразата срещу журналисти от Югоизточна Европа“, подкрепен финансово от Фондация „Фридрих Науман“.

Омраза срещу журналисти? Не може да бъде…

“Мисирки”, “лешояди”, “помияри”, “журналя”... Може би сте чували тези или други унизителни и деградиращи определения за представителите на журналистическата професия в последно време. 
Журналисти, репортери, водещи, оператори и други участници в медийния процес все по-често попадат под език на омразата. И ако в публичното пространство относително често се обсъжда срамно ниската позиция на България в класациите за медийна свобода, по-рядко става дума за проблемите, които най-пряко засягат самите журналисти. Сред тях безспорно и за съжаление изпъква недостойното отношение и поведение към тях.
Като първа крачка от регионално проучване на медийната среда в Югоизточна Европа,  проверяваме до каква степен е разпространен езикът на омразата, насочен към журналисти у нас.  За целта провеждаме  кратко анкетно допитване до

  • журналисти и техни колеги работещи в медиите и онлайн, както и
  • студенти,
  • стажанти,
  • изследователи и
  • други специалисти, ангажирани в журналистическото поле..

 

В случай че попадате в една от тези групи, молим, попълнете тук кратка анкета на английски език, изработена от аналитичния екип на проекта, и/или я предайте и на други подходящи според вас участници. Ако предпочитате, може да я попълните на български тук. Екипът на БлуЛинк ще преведе отговорите ви за нуждите на изследването. Молим и да не забравите да натиснете бутона "Изпрати" ("Send" в английската версия), след като попълните анкетата, за да получим Вашите отговори!

Подадените сведения ще бъдат обработени напълно анонимно от екипа  на Солунския университет и Съюза на журналистите от Македония и Тракия за нуждите на аналитична публикация.

За какво иде реч (на омразата)?

През последните години езикът на омразата, насочен към журналисти, се превърна в  значим проблем за медийния бизнес и демократичните общества по света. В Югоизточна Европа, държави като Гърция, Сърбия, Косово, Северна Македония и България стават все по-често свидетели на такива прояви. Това регионално проучване има за цел да изследва разпространението, характерностите и последствията от езика на омразата, насочен към журналисти в тези страни, както и да идентифицира възможни решения и добри практики в борбата с този проблем.
Езикът на омразата, насочен към журналисти, подкопава принципите на свободата на изказа, свободата на пресата и демокрацията. Това може да доведе до автоцензура, създаване на враждебна работна среда и дори да се изрази във физически нападки над журналисти. Имайки предвид специфичните предизвикателства и обстоятелства в Гърция, Сърбия, Косово, Северна Македония и България, изразяваме надеждата си, че ще допринесем към по-обширното изясняване на този проблем в региона, а и извън него.

Това проучване ще събере ценна информация от журналисти, медийни организации, създатели на политики и експерти с цел да представи настоящото състояние на езика на омразата против журналисти и различните фактори, които допринасят към разпростирането му. Също така, ще проучим и ролята на социалните медии, на законодателните рамки и обществените нагласи към изострянето или смекчаването на езика на омраза, насочен към журналисти от тези страни.

Консенсусна дефиниция на "език на омразата срещу журналисти"

Във връзка с нуждите на това проучване, партниращите си страни се съгласиха за следната консенсусна дефиниция :
"Езикът на омразата, насочен към журналисти, се отнася до всяка форма на комуникация, изказ или поведение, което таргетира журналисти изрично във връзка с тяхната професия, с цел да подбуди, насърчи или обоснове омраза, дискриминация или вреда, насочена към тях. Това може да включва вербални, писмени или онлайн атаки, заплахи, сплашвания или тормоз, целящи да принизят професията, доверието или личната безопасност на журналистите. Езикът на омраза към журналисти често използва унизителна реч, фалшиви обвинения, лични атаки и опити за сплашване или заглушаване на журналистите по време на тяхното преследване на истината, свободата на изказа и разпространяването на информация пред обществеността. Това представлява огромна заплаха за свободата на печата, демократичните принципи и възможността журналистите да изпълняват тяхната жизненоважна роля в обществото."

Вашето участие в това проучване е от огромно значение за изграждането на по-благоприятна среда за журналистите и за популяризирането на значимостта на свободната и независима преса в Югоизточна Европа. “Заедно, ще можем да работим за развитието на култура на уважението и оценяването на жизненоважната роля, която журналистите изиграват в нашето общество”, гласи анонсът на водещия изследването Аристотелски университет в Солун.

 

Още нещо важно

Направите дарение за фондация „БлуЛинк“ за да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация, гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Мисията на "БлуЛинк" са да подпомага демокрацията, опазването на околната среда и прилагането на ценностите на обединена Европа като развива способността на гражданското общество за стратегическо използване на интернет.

"БлуЛинк" е регистрирана в България като фондация в обществена полза, която работи в следните ключови области на действие:

  • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
  • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
  • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
  • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на фондацията.


 

Сподели