Фондация „Екоцентрик” представя резултати от проект „Обучение в демокрация през целия живот”

Фондация „Екоцентрик“ приключи успешно международния си проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование”.

 

През последните две години партньорите – Фондация „Екоцентрик“ (България), Асоциация „Граждански университет“ (Франция), Женски център „Фрида“ – Берлин (Германия) и Антикомплекс (Чехия) – работиха активно на местно и международно ниво, в търсене на връзка между политиците и гражданите чрез иновативни образователни методи. В България „Екоцентрик“ осъществи серия от oбучителни инициативи за овластяване на граждани от различни възрастови и социални групи, организирани съвместнo с НЧ „Фар 1930” (Паволче), Клуб на пенсионера „Околчица“, ДПП „Врачански Балкан”, Фондация “Идея в действие”, Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром”, Сдружение „Алтер-Натива”, Българско културно-просветно дружество „Родолюбие”.

 

Заключителната местна инициатива бе „Неформална работилница – демократични инструменти за гражданско образование” в София — събитие сшест различни образователни работилници и дискусия за сътрудничеството между формалното и неформалното образование с участието на над 60 родители, обучители и обучаеми.

 

Международните срещи във Франция, Чехия, Германия и България дадоха възможност за активен обмен на идеи и практики между обучители и граждани. Всички използвани от партньорските организации образователни методи са систематизирани в брошура и в две общи образователни игри -„Демокрация в действие“ и „Демокрация в нашите ръце“. Те са достъпни на английски език за широката публика на официалния блог на проекта https://democracyeu.wordpress.com. Като резултат от сътрудничеството, „Екоцентрик“ разработи и метода ESDemocracy (ОУР демокрация) на български и английски език, чрез който, докато развиват своите граждански умения, обучаемите разбират връзката между образованието за устойчиво развитие и принципите на демокрацията.

 

По случай финала на проекта „Екоцентрик“ изпрати отворено писмо до Министерството на образованието с предложения за сътрудничество между формалната и неформалната образователна сфера. Писмото е изготвено от граждани, участници в обучителните дейности на Екоцентрик, и от четирите партньорски организации по проекта.

 

Проект „Обучение в демокрация през целия живот” се провежда в рамките на секторна програма “Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание” и се финансира по програма “Учене през целия живот” на Европейския съюз.

Сподели