Германия публикува данни за смъртността на птиците в резултат на сблъсък с вятърни турбини в различни държави от Европейския съюз

На този линк Немската агенция за опазване на околната среда публикува актуални данни за смъртността на птиците в резултат на сблъсък с ветрогенератори в цала Европа. Сравнителният анализ на смъртността от сблъсък показва относително високи стойности на добавъчна смъртност в страни като Германия, Испания и Холандия. Представен е повидов списък с общите бройки на загиналите птици от всеки вид до 2018 година.

https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de

Сподели