Глобално признаване на правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда

На 8 октомври, 2021 г. Съветът на ООН по правата на човека за първи път прие резолюция, признаваща правото на всеки и навсякъде да живее в чиста, здравословна и устойчива среда! По думите на Дейвид Р. Бойд, специален докладчик на ООН по правата на човека и околната среда, "това е кулминацията на десетилетия усилия на гражданското общество, а сега предизвикателството е прилагането на това право!"

В изявление върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Бачелет призова държавите -членки на ООН да предприемат смели действия, за да дадат бърз и реален ефект на правото на здравословна околна среда. Г-жа Бачелет добавя, че след като отдавна призовава за такава стъпка, тя е „удовлетворена“, че решението „ясно признава влошаването на околната среда и изменението на климата като кризи, свързани с правата на човека“.

„Сега са необходими смели действия, за да се гарантира, че тази резолюция относно правото на здравословна околна среда служи като трамплин за прокарване на трансформиращи се икономически, социални и екологични политики, които ще защитават хората и природата“, допълва Бачелет.

БлуЛинк приветства резолюцията и ще подкрепи усилията на гражданското общество и на държавните и общински институции за реалната защита и прилагане на това право в България.

Сподели