Граждани налагат присъда на МОСВ

„Движение с екологична насоченост” и Граждански инициативен комитет – Ямбол призовават граждански групи за натиск на протестен митинг в Деня на Черно море - 31 октомври на тема „ТРИ ГОДИНИ КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОПИЛЯВАНЕ НА ЕВРОСРЕДСТВА В ЕКОЛОГИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”. Инициативата вече е подкрепена от групи за граждански натиск и Инициативни комитети от страната. Протестът ще се състои на 31 ОКТОМВРИ 2012 г., 10.00 часа пред Министерството на околната среда и водите –
бул. Мария Луиза 22 в гр. София.  

На митинга Гражданският съд от протестиращите ще предяви "ПРИСЪДА" ЗА НЕЗАБАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ на министъра на околната среда Нона Караджова, нейните заместници Евдокия Манева и Ивелина Василева, главния секретар на МОСВ Климентина Денева, директорката на Управляващия орган на ОП "Околна среда" Малина Крумова и директорката на ПУДООС Галина Симеонова. Искането ще бъде изпратено за изпълнение до министър-председателя.
"Присъдата" на чиновниците в екоадминистрацията е наложена след подробен анализ, проучване на документи, факти и сигнали и констатирани многобройни груби закононарушения.
Нона Караджова и подчинените й са обвинени, защото:
- станаха причина за поредното дело от Европейската комисия срещу България, заради несвоевременното транспониране на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, макар че техният близък приятел Ботьо Табаков – собственик на няколко консултантски фирми и член на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда” получи за консултации по промените на Закона за околната среда 82 000 лв. без ДДС пари на данъкоплатците. Българските данъкоплатци ще платят от джоба си и санкциите за България от това дело;
- еднолично с Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013 г. определиха селата Хаджидимитрово /община Тунджа, област Ямбол/, Ракитница /Стара Загора/, Драгушиново /Самоков/, Стожер /област Добрич/, Шереметя /Велико Търново/, Баня /община Разлог/ за регионални сметища с цел да облагодетелстват частни фирми от своето обкръжение с милиони левове европейско и национално финансиране;
- подписаха договори за изграждането на регионални сметища в селата Драгушиново /Самоков/, Хаджидимитрово /община Тунджа, област Ямбол/, Баня /община Разлог/, Ракитница /Стара Загора/, Стожер /област Добрич/, Шереметя /Велико Търново/, без за тях да са извършени реални анализи и оценка за въздействието върху околната среда;
- плащат с пари на данъкоплатците на юристи, за да поддържат в съда издадени от Министерството на околната среда и водите нищожни и фалшиви документи за строителство на екологични бомби от частни и общински инвеститори;
- поддържат унищожителни за България инвеститорски мераци за проучвания на шистов газ чрез фракинг, рудодобив на злато с арсен и други отрови;
- мълчаливо се съгласиха полицаи да бият младежите, които си позволиха да използват конституционните си права да протестират срещу одобрения от министерството проект на Закон за горите;
- отказват да изпълнят вменено им от 2002 г. със Закона за опазване на околната среда задължение да дадат права на екоорганизациите да извършват проверки в рискови за опазването на околната среда и човешкото здраве обекти;
- отказват да изпълнят задълженията си да санкционират кметове, които не са изпълнили заповедите на предишния министър на околната среда за затваряне на незаконните сметища до 16.07.2009 г., като по този начин тровят населените места около тези боклукчарници;
- издават разрешения за работа на рудници и кариери след фиктивни оценки за въздействие върху околната среда, не извършват ефективен контрол върху дейността на тези рудници и кариери, количествата взривни вещества, които използват и нанесените поражения върху здравето и жилищата на гражданите и околната среда;
- издават разрешения за разширяване на опасни производства за добив на злато, производство на хлор и други, каквито са случаите в Златица, Ямбол и на други места;
- пропиляха европейските средства по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. за реализацията на проекти, срещу които имаше явно изразено гражданско недоволство;
- лишиха селата с готови проекти от средства за доизграждане на канализация и пречиствателни станции под претекст, че жителите им били недостатъчно;
- не извършват достатъчен контрол върху изпусканите от заводските комини вредни емисии във въздуха, в следствие на което ежедневно граждани поглъщат опасни за здравето им арсен, серен диоксид, хлор и други отрови;
- не извършват достатъчен контрол върху изпусканите от заводските канализации отпадни води, в следствие на което се допуска замърсяване на реките Тунджа, Тополница, Марица, Янтра и други;
- разпределят европейски и национални средства, събрани от данъците на народа по партийна съвест и приятелска принадлежност;
- с цел прокарване на частните инвеститорски интереси от приятелските кръгове на гореизброените длъжностни лица беше отменена Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с което практически се премахна възможността гражданите да защитават жилищата си от близки рудници, сметища, заводи и други;
- откровено лъжат в отчетите си за свършеното през годините на мандата си, че стриктно съблюдават нормите за опазване на човешкото здраве и опазване на околната среда, а фактически нерегламентирано работят с приближени консултанти, експерти и оценители по европроекти за усвояване на милиони, въпреки риска от ГЕНОЦИД на българския народ ...

Нона Караджова и нейните подчинени са виновни за унищожаването на българската природа, респективно в нанасяне на непоправими вреди върху здравето на  българското население. 
ИСКАМЕ МИНИСТЪР, КОЙТО ИСТИНСКИ ОБИЧА ПРИРОДАТА И СТРИКТНО СПАЗВА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ!, категорични са екоорганизациите и гражданските сдружения, подкрепили протеста.
За повече информация и включване в митинга:
Димитър Димитров 0888 336 235
Дияна Бончева 0878 288 390
ел.поща: den [dot] yambol [at] gmail [dot] com  

Сподели