Граждански мониторинг над разходването на публични средства в област Благоевград

Трайното подобряване на прозрачността, гражданския надзор и утвърдените практики и политики при разходване на публични средства отваря нови възможности за взаимодействие на общинските администрации с гражданското общество и бизнеса в област Благоевград.

С подкрепата на Фондация „Америка за България“ БлуЛинк ще разшири възможностите за контрол над местните институции от граждански активисти и представители на бизнеса като съвместно с тях създаде онлайн платформа за гражданско участие, надзор над управлението и разходването на обществени средства в общини от областта, и журналистически разследвания. Тя ще позволи подаване на сигнали от представители на бизнеса, активни граждани и граждански групи в защитена среда. Въз основа на добрия си опит от предишни проекти за изграждане на подобни платформи с участието на Министерство на здравеопазването и Регионални здравни инспекции, Изпълнителна агенция по горите, Столична община и др., БлуЛинк ще покани всички контролни и надзорни органи, свързани с разходването на публични средства, както и общините в област Благоевград, за сътрудничество при приемане на подадените чрез платформата сигнали, проверки и обратна връзка за предприетите мерки, без обаче това да бъде пречка пред предвидения граждански надзор.

Експерти на фондация БлуЛинк ще анализират правната рамка на управлението и разходването на публични средства в общини от областта (от общински бюджети, проекти, финансирани със средства на държавния бюджет и европейски фондове и други източници) и съществуващите механизми за гражданско участие, мониторинг и контрол при разходването на публични средства на местно и регионално ниво. Експертите ще изготвят препоръки за подобряване на тези процеси, които ще бъдат представени през м. юни 2021 г.

Чрез специализирани обучения проектът ще укрепи капацитета за подаване на сигнали и тяхната обработка от институциите и контролните органи на:
1. представители на бизнеса, които са най-засегнати от лоши и корупционни практики при разпределянето на обществени средства, но рядко са готови да сигнализират за тях, за да не загубят шансовете си за бъдещо включване;
2. активни граждани и граждански групи и организации, ангажирани с доброто управление на публични средства, прозрачност на местното самоуправление, демокрация, опазване на околната среда и др.; и
3. представители на медиите и журналисти, търсещи възможности да работят професионално по прозрачното разходване на публични средства и механизмите за гражданско участие в този процес.

Платформата ще позволява разглеждане и анализиране на сигналите и насочването им към:
● съответните органи за надзор, контрол и обезпечаване на добро управление на обществените фондове;
● виртуалната редакция Evromegdan.bg и мрежата за гражданско действие www.bluelink.net, чрез които сигналите ще достигнат до активни граждански групи и активисти по места, както и независими журналисти, които ще публикуват репортажи; и
● независимия портал Blagoevgrad-news.com на Асоциацията за свободни медии - Благоевград, където избрани сигнали ще бъдат разследвани задълбочено от опитен разследващ екип от журналисти.

Получените в рамките на разработената платформа сигнали ще послужат като основа за изготвяне на 10 мултимедийни репортажа. Авторите ще бъдат местни журналисти и студенти по журналистика. Ще бъдат реализирани и 10 задълбочени журналистически разследвания на корупционни практики или нередности при харченето на публични средства. Разследванията ще осъществят от опитния екип на Blagoevgrad-news.com. Част от тях ще бъдат фокусирани върху дейността на по-малките общини в област Благоевград, които обикновено остават извън обхвата на медийното внимание, но имат сериозна концентрация на власт в ръцете на кметовете, които еднолично решават как, кога и към кого ще насочват обществени поръчки.

Проектът ще помогне и за подобряване на капацитета и ангажиране на ключовите целеви групи на местно ниво. Техни представители ще вземат участие в обучителни работилници за използване на платформата и за журналистическо отразяване на сигнали, получени чрез нея.

По този начин ще бъдат положени основите на неформална мрежа от местни активисти, представители на бизнеса и журналисти, която ще разполага с необходимите познания и достъп до източници на информация за осъществяване на мониторинг при разходването на публични средства в областта. Това ще доведе до подобрена бизнес средата по места и възможности за връщане на доверието в институциите.

“През последните години нашумяха непрозрачни решения и подозрения за корупция в община Благоевград и областта. Вярваме, че с реализацията на този проект ще се подобри възможността на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства, която възможност в момента е ограничена, заради съществуването на “политически бастиони” по места и страха, който хората изпитват от властимащите”, коментира Наталия Димитрова, председател на УС на фондация „Блулинк“ и ръководител на проекта. “Разполагаме с добре развит капацитет и дългогодишен опит в анализа и създаването на електронни и журналистически инструменти за надзор и сътрудничество на гражданското общество с местните институции. Наш солиден партньор за разследваща журналистика в област Благоевград е Асоциацията за свободни медии”, допълни още Димитрова.

За да постигне всичко това, БлуЛинк ще се осланя на над 20-годишния си опит в разработването и стратегическото използване на електронни инструменти в подкрепа на демокрацията и гражданското общество. Ще бъдат внедрени научените от тях уроци, успешни технологии за лесен достъп, вкл. чрез мобилни устройства, и методи за гарантиране на сигурността на подателите. Блулинк ще почерпи опит от други платформи, разработени от организацията съвместно с техните потребители и отговорни институции, сред които е платформата за подаване на сигнали за нарушаване на забраната за пушене на обществени места, която работи от 2012 г., а към края на 2020 г. чрез нея са подадени над 9300 сигнала от над 6700 граждани.

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.
 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели