Идеи за спешна преработка на Националния план за възстановяване и устойчивост обсъдиха експерти

Идеи за спешна преработка на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България след коронавируса в 5 важни направления и приоритета представиха експерти по време на пресконференция, която се проведе на 15.01.2021 г. в София. Събитието беше организирано от Коалиция “За зелен рестарт”.

В отворено писмо обединението настоя за ясен механизъм за обработка на направените предложения по време на общественото обсъждане на Националния план през м. ноември 2020 г., когато бяха получени почти 50 становища от над 60 организации. България да използва 12-те милиарда евро допълнителни средства от Европейския съюз за зелен рестарт на българската икономика, призова още коалицията, която е инициирана MOVE.BG и обединява още Грийнпийс - България, WWF България и “Институт Кръгова Икономика”.

Тези средства са българската част от безпрецедентния механизъм за възстановяване “Следващо поколение ЕС”. Сумата ще бъде получена от България през следващите три години, допълнително и извън европейските фондове. Средствата не са гарантирани и отпускането им зависи от изготвянето на национален план, следващ принципа пари срещу реформи, както и подкрепата за зелената и дигиталната трансформация на икономиката. 

Коалиция “За зелен рестарт” предлага разработени пет ключови за страната ни приоритета по темите на работа: иновации и стартъп развитие, кръгова икономика, климат, енергиен преход, както и биоразнообразие и земеделие.

По време на събитието експертите представиха акцентите на петте приоритета, които включват: създаване на Фонд (Green Investment Fund) за финансова и експертна подкрепа за зелени и дигитални иновативни малки и средни предприятия, с фокус върху тези в начална и активна фаза (startups и scaleups); разработване и прилагане на цялостна политика за образование и информираност по темите на устойчивото икономическо развитие в България; гарантирано участие на гражданите в енергийната система, като производители на енергия за собствени нужди; създаване на специализиран климатичен фонд за подкрепа разработването на научноизследователски и развойни дейности и внедряване на резултатите от технологични изследвания, програми и проекти, които водят до намирането и прилагането на авангардни решения за справяне с климатичната криза; и определяне на ключовите екосистеми и осигуряване на финансова подкрепа чрез НПВУ за разработването на нов социално–икономически-екологичен модел за планиране и администриране на публичните средства в България.

 

Действия на БлуЛинк по проблема

През 2021 г. БлуЛинк се ангажира с подобряване на диалога различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Работата в тази област се осъществява в рамките на проект “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“ на Зелента европейска фондация (Green European Foundation), изпълняван в сътрудничество с фондация „Блулинк“ и с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Проектът предвижда проучване и анализ на алтернативни варианти и добри практики от три други страни-членки на ЕС, свързани със зеленото възстановяване от COVID-19. Ще бъдат идентифицирани трите най-проблемни тематични области на предложения НПВУ, като се изготвят препоръки и становища с конкретни предложения за привеждането им в съответствие. 

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели