Информационна и образователна акция на Народно читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец, общ. Шабла по случай Международния ден на Черно море 2021 г.

LITOUTer, BSNN

 

Народно читалище „Отец Паисий 1901“ с. Езерец, общ. Шабла със секретар Елен Сабатини провежда на открито информационна и образователна акция по повод Международния ден на Черно море 31 октомври.
Предлагат се информационни материали за опазване чистотата и екологичното здраве на Черно море и за живота на най-висшите обитатели на морето, делфините. 
Особено актуални са материалите, свързани с предотвратяване на замърсяването на Черно море и крайбрежието с твърди отпадъци. Чрез водите, реките и замърсените плажове и крайбрежни райони, както и с морските дейности като траспорт и рибарство, в морето попадат пластмасови, метални, хартиени и най-различни други твърди отпадъци, които вредят на морския живот, икономиката и човешкото здраве. Те се наричат морски отпадъци.
Информационните материали са произведени по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), финансиран по програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“. Акцията се провежда със съдействието на Черноморска мрежа на НПО, Варна, един от партньорите по проекта.


Проектът LitOUTer насърчава повишаването на осведомеността на обществото и съвместните действия за намаляване на речните и морски отпадъци в четири държави от Черноморския басейн. Водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. Проектът утвърждава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири крайбрежни държави: България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта.
Черноморските брегове са уязвими на натиск от антропогенни и техногенни дейности, а източниците на морски отпадъци са басейнов проблем, който е тясно свързан с екосистемата и общественото здраве, опазването на околната среда, морските местообитания, биологичното разнообразие и устойчивото развитие в региона на Черно море.


Решаването на този сложен транснационален проблем е в центъра на редица регионални усилия, сред които е проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer), насърчаващ общото повишаване на осведомеността и съвместните действия за намаляване на речните и морските отпадъци в четирите черноморски държави.
Проблемът с морските отпадъци е сложен трансграничен въпрос, но по своята същност той е свързан с индивидуалните навици на потребление на стоки, използването им и изхвърлянето на отпадъците. Някои от тези модели на поведение са отразени в публичните практики за управление на отпадъците или в практиките на определени групи заинтересовани страни, напр. посетители на плажа, рибари и др. В проекта се отчитат културните и национални различия и се разработват материали за повишаване на осведомеността за различните държави и целеви групи. Основната цел на проекта е да достигне до правилните целеви групи, които имат най-силно въздействие върху намаляване на отпадъците при източника.
Проектът „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer) е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org
 

Сподели