Информационна среща „Подготовка на интерактивния инструмент по проекта МАРЛИТЕР – национален принос и информационно сътрудничество в Черноморския регион“

MARLITER

 

Черноморска мрежа на НПО и партньори имат удоволствието да Ви поканят на втора информационна среща на заинтересуваните страни, експерти и медии на тема „Подготовка на интерактивния инструмент по проекта МАРЛИТЕР – национален принос и информационно сътрудничество в Черноморския регион“, която е част от проекта „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“ MARLITER, програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“
Каним представители на всички медии, заинтересувани страни и експерти, граждани и младежи, активисти от неправителствения сектор и всички, които се интересуват от проблемите на опазването на Черно море и напредъка на екологичната наука в решаването на проблема с морските отпадъци.
Екипът на проекта ще представи дейностите и постиженията в подготовката на националното изследване, прегледа на свободно достъпните стандартизирани данни, комуникационните дейности.
Тази среща ще помогне на медиите и обществеността да се запознаят с възможностите за създаването на интерактивна карта на Черно море, инструмент с публичен онлайн достъп и интерактивни компоненти  с няколко обществени функции (информационна, управленска и образователна).
Участниците в срещата, като нейни бъдещи ползватели, ще се запознаят с предлагани от интернет възможности и начини на ползване на интерактивни онлайн инструменти.
Срещата ще се състои на 13 февруари 2020 г. (четвъртък) във Варна, от 13.30 ч. в заседателна зала на втори етаж на ТД Родни Балкани, ул. „Иван Драсов“ 11.

За връзка и контакт с организаторите bsnn [at] bsnn [dot] org, тел. 052615856,0886314515.
Страница на проекта http://www.marliter.bsnn.org/ Сайт на организацията www.bsnn.org

Прилагаме предварителен дневен ред.

 

                                                                                                         ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕД РЕД
                                                                                                          на информационната среща                  
„Подготовка на интерактивния инструмент по проекта МАРЛИТЕР – национален принос и информационно сътрудничество в Черноморския регион“     13 февруари 2020 г. (четвъртък) - 13.30 ч.

Варна, заседателна зала на 2ри етаж на ТД „Родни Балкани“, ул. „Иван Драсов“ 11

Модератор от Черноморска мрежа на НПО (ЧМНО)
13.30— 13.40 Регистрация на участниците, представяне

13.40— 13.50 Дейности и постижения на проекта МАРЛИТЕР

13.50—14.15 Национален принос към информацията и базите данни за интерактивния сайт по проекта

14.15—14.45 Инструменти с публичен онлайн достъп и предлаганите от тях възможности

14.45—15.00 Комуникационни дейности по проекта МАРЛИТЕР

15.00 —15.30 Въпроси и отговори, дискусия

15.30—16.00 Планиране на по-нататъшното сътрудничество

 

Сподели