Информиране за проекта Save GREEN сред лесовъди от Югозападна България

Save GREEN

Информиране за проекта Save GREEN сред лесовъди от Югозападна България

Обсъждане на дейности за пилотната зона Рила – Верила – Краище


29 септември 2022 г. – ЮЗДП към Министерството на земеделието, асоцииран стратегически партньор по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN, програма „Дунав“2014 – 2020, и българските партньори по проекта Черноморска мрежа на НПО и Българска Фондация Биоразнообразие, представиха на сбирка на лесовъди от Югозападна България целите и задачите на проекта, както и основни моменти от провежданите дейности в пилотната зона Рила – Верила – Краище. На срещата в ловно стопанство Студена присъстваха 47 служители на предприятието, които бяха запознати с подготвяния междусекторен оперативен план, който има за цел да представи мерки, които да подобрят функционалността на преходните съоръжения за диви животни на АМ „Струма“, обект на изследване и предложения в рамките на пилотната зона по проекта. Участниците споделиха мнения за начините за опазване на биологичното разнообразие в горите и отчетоха необходимостта от намаляване на фрагментацията на екологичните коридори. Раздадени бяха листовки и фактлисти за българската пилотна зона, които информират за преходните съоръжения на автомагистралата и функцията им за подобряване на свързаността на ландшафта. Участниците получиха и подаръци, свързани с пилотната зона, отразяващи връзката й с природните дадености на района и онагледяващи екологичните внушения и идеи на проекта. 

 

 

 

Сподели