Иновативни политики интегрират бизнес и екосистеми по Черноморието

Стратегическа рамка за устойчиво ползване на крайбрежните екосистеми и съответните услуги и ресурси, които те предоставят на бизнеса и общностите по Черноморието, ще създадат български и международни експерти. На медийно събитие проведено във Фестивалния конгресен център – Варна, на 17.11.2015 г,  те оповестиха откриването на проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България“ (SPECIES). 

Организациите GRID–Арендал - Норвегия, фондация „БлуЛинк” и сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“ изпълняват съвместно проекта с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Дейностите се реализират в рамките на програмна област „Биоразнообразие и екосистеми“, приоритет 03.03, за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателството. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите.

Дейности на проекта включват детайлен анализ на състоянието на екосистемните услуги по Черноморието, експертни оценки в областите на туризма, въздействието на климата, деградацията на екосистемите и икономическите аспекти.   С помощта на географски информационни системи се анализират наличните данни за състоянието на екосистемите и заплахите върху тях, както и взаимодействието им с туристическата индустрия по крайбрежието. Сред значимите тематични области на анализ попадат деградацията на екосистемите и влиянието на промените в климата върху тях.

На 14 – 17.11.2015 бе проведена ресурсна работилница, на която журналисти от страната, работещи по темата, се запознаха с наличните експертни данни и изследваха примери за сполучливо използване на екосистемни услуги. Такива са например устойчивият бизнес модел на курортния комплекс „Албена“ и решението на Общинския съвет в Шабла да регламентира дивото бивакуване по брега, като събере минимални такси от практикуващите го туристи, обясни експертът по обществени и медийни науки д-р Павел Антонов от фондация „БлуЛинк“.  По-рано през октомври експерти на проекта посетиха Норвегия и идентифицираха работещи там модели за подобряване на устойчивостта на екосистемните услуги по Черноморието, които могат да се ползват в България.

Икономистът Димитър Събев подчерта, че общата печалба от екосистемните услуги в дългосрочен план е много по-голяма от краткосрочните печалби, които се реализират при краткосрочната им неустойчива експлоатация, която се практикува в момента. Според Събев цялостната монетарна оценка на икономическите ползи и печалби, които генерират екосистемите, е силен аргумент за законодателни и управленски мерки за опазване на екосистемите. Такива мерки за подобряване на достъпа до екосистемни услуги, ще препоръча проектът,  въз основа на експертни доклади.

„Ако установим, че нерегламентираните действия на хората пречат,то към стратегията бихме предложили изменения в нормативните актове“,  заяви международният експерт по политики за устойчиво развитие  д-р Пламен Пеев. Пеев, на снимката, координира работата на различните експерти по проекта.

В анализа ще се интегрира и мнението на заинтересовани страни, сред които представители на едрия и дребен хотелски бизнес, професионални и местни общности, чиито поминък зависи от екосистемините услуги – например рибари, земеделски и агро-бизнес, водоснабдяване, собствениците на ваканционни имоти, местните хора, и разбира се – местните, регионални и национални власти. За тази цел ще бъдат проведени две консултационни срещи. „Задачата не е лесна, тъй като някои от тях са на нож помежду си, затова ще се опитаме да ги накараме да заровят томахавката и да сътрудничат, за да се постигнат качествени и ефективни резултати“, обобщи медийният експерт и водещ на събитието д-р Павел Антонов.

Проектът се очаква да приключи през юни 2016 г. Общата му стойност е 196 000 евро. Голяма част от аналитичната работа ще бъде осъществена въз основа на налични данни от статистически, национални и научни източници. Теренни екосистемни изследвания ще се проведат в няколко територии, където съществуват относително съхранени екосистеми, чиито „услуги“ за бизнеса и местните общности  могат да се оценят. Те включват районите около с. Тюленово,  Кранево и гр. Бяла.

Това съобщение е публикувано в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. ЕИП и операторът на програмата не носят отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели