Инвестициите на Естония в битуминозни шисти противоречат на политиката на финансиране на ЕС

24 европейски граждански организации изпратиха на 12 май 2020 г. общо писмо до Европейската комисия, в което подчертаха противоречията във връзка с инвестициите на естонското правителство и плановете за разширяване на сектора на шистовия нефт, във връзка с европейските споразумения и фондове. БлуЛинк е сред организациите, подкрепили писмото.

На 27 март правителството на Естония отпусна 125 милиона евро на държавната енергийна компания Eesti Energia за създаване на централа за шистов нефт и обсъжда съвместна инвестиция в размер на 600 милиона евро във фабрика за предварително рафиниране на шистов нефт.

Организациите, подписали писмото, обръщат внимание на това как инвестициите и плановете на правителството подкрепят продължаване на експлоатацията на битуминозни шисти в страната, насърчава износа на въглеродни емисии и вероятно увеличава глобалните емисии. Това директно саботира целите на Европейския фонд за справедлив преход, за който правителството се стреми да кандидатства, като създава съмнение в ефективността на фонда и целесъобразността на използването на парите на данъкоплатците в ЕС.

„Конфликтните стъпки на правителството на Естония подчертават недостатъците в плана на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.“, подчертава Уку Лилевели, експерт по застъпничество към Естонския фонд за природата, инициатор на писмото. „Фактът, че една държава-членка може да получи средства от ЕС за осъществяване на справедлив преход, докато използва собствените си ресурси, за да подкрепи изцяло противоречащи цели, предполага сериозни несъответствия по отношение на това как ЕС разпределя средствата си и стимулира държавите-членки да постигнат климатичните цели.“

Организациите, подписали писмото, изразиха опасения относно приоритетите на Естония да инвестира в шистов нефт по време на продължаващата пандемия, вместо да посрещне спешните здравни и икономически нужди, за които страната получи 295 милиона евро също от ЕС. „Решението на правителството на Естония да инвестира парите на данъкоплатците във високорисков сектор е неприемливо и няма значение за това, което се опитва да постигне останалата част от ЕС, особено когато има спешна нужда да използваме ресурсите си за справяне с икономически последици от COVID-19 и да гарантираме зелено възстановяване за всички нас", подчертава Елиф Гюндюзиели, старши координатор по политики от Европейската мрежа за климатично действие.

Подкрепящите организации поставиха въпрос за мнението на Европейската комисия по отношение на описаните противоречия и за това как Комисията цели да гарантира, че Естония или други държави членки, които получават средства от Фонда за справедлив преход, няма да използват собствените си ресурси за подкрепа на противоречиви цели.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели