Избирателни комисии не изпълняват съдебно решение

ДО
                                                     Общинска избирателна комисия
                                                     гр. Ямбол
                                                     община: Ямбол
                 дата: 25.10.2015г.
                 час на подаване: 18.15

СИГНАЛ


от сдружение „ГИСДИ”
В лицето на Дияна Георгиева Бончева, ЕГН...., телефон: ...... като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за общински съветници и кмет и националния референдум на 25 октомври 2015.
Основание: Отказ на СИК за даване на заверено копие от Протокол.

Уважаеми г-н Председател  на ОИК,
На 25.10.2015 г. в 17,50 часа  наблюдател на ГИСДИ в 11ИС – Моника Радева, както и  застъпникът Кольо Радев Колев от 92ИС  сигнализираха, че Председателите на тези избирател-ни комисии са ги уведимили, че ще им предоставят заверени от членове  на комисията копия без мокър печат от заверено копие на  протоколите, подписани от председател, зам.председател и секретар.
Председателите на двете комисии заявяват, че такова е указанието на ОИК – Ямбол, което противоречи както на изискванията на Изборния кодекс, така и на решение№ 11070/23.10.2015г. на ВАС, което обявява за нищожно решение № 2662-МИ/НР/18.10.2015г.
В тази връзка настоявам да бъдат уведомени всички СИК, за стриктно спазване на Избирателния кодекс и цитираното по-горе решение на ВАС, както и да им бъдат дадени изрични указания да предоставят на поискалите правоимащи заверени копия на прото-колите от резултатите на изборите, подписани от председател, зам.председател и секретар и подпечатани с мокър печат.

 

Сподели