Издания на проекта SaveGREEN представят пилотната зона в България Коридор Рила – Верила - Краище

 Излезе вторият бюлетин на проекта „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020. Можете да го намерите на линка http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/6555

Проектът SaveGREEN, който отбелязва първата година от осъществяването си, се обръща към критичната тема за опазване на зелената инфраструктура, която се пресича с транспортните коридори в Европа. Във фокуса на вниманието на партньорите са екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион, включително и в България.
Информационен сайт за екокоридори на български език предлага на Черноморска мрежа на НПО https://ekokoridori.bsnn.org/  Той подкрепя работата по проекта SaveGREEN , чийто официален сайт е http://www.interreg-danube.eu/savegreen/ 

Пилотната зона в България Коридор Рила – Верила - Краище се намира в сектор Лот 1 на Автомагистрала “Струма”, която пресича важни екологични коридори между планините Рила, Верила и Милевско-Конявската планинска група.
В участъка има изградени различни съоръжения за улесняване преминаването на различни животински видове. Оценката на тяхната ефективност и набелязването на мерки, които ще подобрят както безопасността на движението по участъка от автомагистралата, така и опазването на животинските видове са основни моменти от проекта SaveGREEN.


Пилотната зона е представена в тематичен факт лист на английски и български език.

https://www.bluelink.net/files/attachments/factsheet_bg_rila_-verlia-kra...


Пилотната зона със съоръженията по нея цели да намали фрагментацията и да увеличи възможностите за миграция по ключови миграционни коридори между България и Сърбия и България и Северна Македония. Тя изисква съвместна работа със заинтересованите страни от различните сектори.

Следвайте #SaveGREEN в социалните медии! #SaveGREEN #interreg #EcoCorridors
#GreenInfrastructure
******

За повече информация и контакти Черноморска мрежа на НПО, www.bsnn.orgbsnn [at] bsnn [dot] org  тел. 052 615856
 

Сподели