Използване на ROV за оценка на морските отпадъци на морското дъно

MELTEMI


Българските  участници в проекта МЕЛТЕМИ участват в работно посещение с демонстрация на авангардни технологии за изследване на морското дъно

Неотдавна в залива при плажа Лити на западното крайбрежие на остров Хиос, Гърция беше проведена демонстрация на  авангардни технологии за изследване на морското дъно . Екип от Университета на Патра, част от проекта МЕЛТЕМИ, използва подводен апарат с дистанционно управление  (ROV) за оценка на морските отпадъци на морското дъно. Представители на българските партньори по проекта, Черноморска мрежа на НПО и Института по океанология - БАН, взеха участие в демонстрацията. Използваният апаратът е снабден с подводна камера с висока разделителна способност за визуално преброяване на морските отпадъци на дъното на залива, със система за прецизно позициониране, щипка и компютърна конфигурация за запис и обработка на информацията, постъпваща от камерата. 
Изобилието и качественият състав на бентосните морски отпадъци са изследвани с ROV на подходящо избрани места в три залива на Хиос, където други техники за вземане на проби не биха били толкова успешни и ефективни. Разработен е съответен протокол за морски отпадъци, при който те са категоризирани в шест различни категории според вида им и материалите, от които са направени,  и където е възможно, е установен източникът на замърсяване. Сред  регистрираните морски отпадъци преобладават пластмасите и металите.Оценката на морските отпадъци се комбинира с образователни дейности за  околна среда  с активното участие на ученици от средния курс.

Проектът МЕЛТЕМИ, осъществяван от научни институти и неправителствени организации от България, Гърция, Кипър и Албания, цели да подпомогне властите и обществеността в съвместните им усилия да се справят със сериозния трансграничен екологичен проблем с морските отпадъци, обект на загриженост по целия свят.
******
Черноморска мрежа на неправителствените организации, за контакти тел. +359 52 615856, + 359 886314515, bsnn [at] bsnn [dot] org, www.bsnn.org

Сподели