Как да защитим Европа след безконтролния икономически растеж?

В търсене на отговор за този въпрос БлуЛинк се включи в изпълнението на проект на Green European Foundation (GEF) озаглавен “Геополитика след растежа в Европа”.

Зелените политики, които зачитат планетарните граници и позволяват на глобалния юг да се развива, изглеждат несъвместими с по-нататъшния икономически растеж в ЕС. Нужен е увличащ сценарий за бъдещето, в което консумираме по-пестеливо, но живеем по-добре съвместно. Такъв сценарий предлага зелената визия за дерастеж (degrowth) или следрастеж (postgrowth).

Войната в Украйна, обаче, промени изцяло глобалния пейзаж. Днес идеята за “край на растежа” на БВП в ЕС  се натъква на нови и важни геополитически съображения. Силата отвово се измерва в богатство и военен капацитет. Ще може ли една Европа в състояние на следрастеж или дерастеж да изгради сила и устойчивост?

Проектът "Геополитика след растежа в Европа" изследва напрежението между визията за отказ от икономическия растеж /следрастеж/ и настоящата геополитическа обстановка на антиевропейска военна агресия в Украйна. Той има за цел да предизвика разговор между критиците на икономическия растеж и прогресивните застъпници за външната политика и европейска сигурност, които сега често работят в различни кръгове. Търси решения отвъд наивния антимилитаризъм, от една страна, или удобната вяра в зеления растеж, от друга.

Проектът включва затворени експертни срещи и семинари, организирани в различни страни партньори, включително България, както и два семинара, проведени в Европейската зелена академия на GEF и Международната конференция за намаляване на растежа в Загреб.

Фондацията на Зелените в Нидерландия Wetenschappelijk Bureau GroenLinks ще проведе документно проучване с подкрепата на останалите 7 партньори на проекта.  Всеки от тях ще проведе най-малко две двойни интервюта с експерти и практици по политиката за след растеж и сигурността в своята страна. Предварителните резултати и място за по-нататъшен развой по темата ще предостави онлайн мултимедийна и дискусионна платформа.

BlueLink ще допринесе за аналитичния процес чрез провеждане на “двойни” интервюта със зелено мислещи политици, експерти и активисти, работещи от двете страни на водещия въпрос. Те ще обсъдят взаимодействието между дерастеж/пост-растеж и геополитическия натиск за увеличаване на разходите за сигурност в Европа през призмата на зелените политики. Мрежата за гражданско действие “БлуЛинк” ще проведе два семинара по темата на проекта за изследователи и застъпници: един в България и втори - за Централна и Източна Европа и Украйна.

BlueLink също така ще проведе тематичнно събитие за да събере гледните точки на защитниците на правата на човека и околната среда от глобалния юг към дилемата дали е по-важно Европа да намали икономическото си развитие или да защити с всички средства демократичния си, хуманен и природозащитен мироглед.

Най-добрите интервюта и ключови констатации ще бъдат събрани в окончателна публикация, която ще бъде публикувана през есента на 2023 г. Освен английската версия, ще има преводи на пет други езика, координирани от съответните партньори. Проектът ще завърши с три събития за представяне на публикацията в края на 2023 г.

Проектът “Геополитика след растежа в Европа” се провежда от Европейската зелена фондация (GEF) с подкрепата на Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Fondation de l’Ecologie Politique, Etopia, Transición Verde, Фондация “БлуЛинк”, Center for Green Politics и Green House, и с финансовата подкрепа на Европейския парламент зa GEF.

 

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net,  направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

 

Сподели