Какви мерки са необходими за преодоляване на насилието срещу жените у нас и какви са исканията на предстоящия протест - интервю с Рада Еленкова от БФЖ

Към приемане на промени в Закона за домашното насилие и Наказателния кодекс за борба с насилието над жени и домашното насилие от страна на новоизбраните народни представители и бъдещи членове на правителстното апелира Рада Еленкова от Българския фонд за жените. В интервю, излъчено в интернет от БлуЛинк, експертката препоръча влизането в сила на незабавни мерки за справяне с наболялия проблем.

Еленкова, програмен директор в организацията и специалист по темите за насилие, основано на пола, разговаря със заместник-редакторката на БлуЛинк Велина Барова. Събеседничките обсъдиха обявеното на 16 ноември от БФЖ отворено писмо към властимащите и предстоящия на 25 ноември протест „Нито една повече“ по повод на Международния ден на елиминиране на насилието над жени на ООН.

„Домашното насилие не е частен, а е обществен проблем, който засяга всички нас. Всички плащаме от бездействието и апатията на членове на обществото и институциите“, отбеляза Еленкова. Тя отбеляза, че по данни на сайта spasena.org до този момент през 2021 година 15 жени са загубили живота си от ръцете на свои роднини, настоящи или бивши партньори. „Ако разделим броя на жертвите на годишна основа ще разберем, че на всеки две седмици една жена губи живота си от свой близък. Домът е най-опасното място за една жена и нейните деца, фактите го показват“, допълни експертката.

Еленкова уточни, че до държавния и обществен интерек достига информация само за крайната проява на насилие - убийствата, докато другите прояви на психихечски, физически, сексуален и икономически тормоз остават встрани. Тя обърна внимание, че БФЖ от години призовава институциите да въведат конкретни мерки в законодателството, с които да облекчат процедурите на търсене на защита за жените, жертви на насилие. Експертката отбеляза, че макар и домашното насилие и насилието над жени да е целогодишен феномен, 25 ноември е подходящ повод за хората да излязат на улицата и изразят своята гражданска позиция, която да достигне до властимащите.

Еленкова повдигна въпроса за това колко е важна ролята на държавата за предприемане на мерки за справяне с проблема. Сред тях са създаването на статистика, която да даде по-ясна представа за мащабите на проблема отразяваща факта, че жените са диспропорционално засегнати от домашното насилие и насилието на полов признак, воденето на статистика относно насилниците, както и създаване на стандарти за работа както с тях и с жертвите им.

Тя дефинира исканията на БФЖ за приемане на промени в Закона, инициирани и разработени от Министерството на правосъдието още в началото на 2021 година. Уточни, че целта им е да доведат до въвеждане на мерки за превенции на домашното насилие, каквито до момента липсват. Сред исканията са финансови инвестиции, държавни механизми за подкрепа на организациите, работещи за правата на жените, дейности по събиране на данни, въвеждане на дефиниции за фемицид, за престъпления от омраза, извършени на основата на пола както в Закона за защита от домашно насилие, така и в НК, политическа отговорност и остро осъждане на всеки акт за такова насилие. За гражданите е важно да виждат добри примери и реакция от страна на политиците, отбеляза експертката.

 

Допълни, че се предвиждат също разкриване на нови кризисни центрове за настанявне на жени, жертви на насилие във всеки областен град.  „По стандарт в ЕС би трябвало да има по един на 40 000 души население. В София има само един кризисен център с 9 легла“, отбеляза Еленкова.

„В момента се отделят около 2 лева на храноден на една жена, настанена в кризисен център за жертви на домашно насилие. Това е много под минимума за обслужване на пострадалите и тяхната реинтеграция обратно в обществото“, отбеляза експертката. Обърна внимание, че освен медиен интерес до момента не са получили становища относно проблемите или знаци на подкрепа от страна на властимащите.

Събеседничките обсъдиха важността на ролята на гражданското общество. Еленкова я обяви като ключова да повишава общественото знание на хората и уточни, че често внася духа на промяната в социалната среда, източник е на добри практики и модели. Предстоящият международен ден за борба срещу насилието над жени на 25 ноември и протеста „Нито една повече“, организиран от неформалния колектив „Феминистки организации“ се стреми да повиши обществената значимост по тези проблеми като цяло. Целта на инициативата е да събере хората и да покаже, че нито една жена не трябва да загубва живота си от ръката на своите близки. За първа година паралелно се организират протести и във Варна, Стара Загора и Велико Търново. Еленкова определя това като показател, че гражданите не са безучастни. „Щастливи сме да видим, че хората се вълнуват, че има надежда, че показват, че искат промяна.“, допълни тя.

Сред другите каузи, които Български фонд за жените подкрепя са „Спешен фонд за борба с насилието, основано на пола и домашното насилие в условията на COVID-19“, който има за цел да събира средства от индивидуални и корпоративни дарители с цел да се подпомогнат жените на първа линия, които работят с жертвите. „Успяхме да съберем около 70 000 лева, които бяха раздадени на 15 организации за хуманитарна помощ, медикаменти, средства за предоставяне на безплатна юридическа и психологическа помощ и покриване на базисните нужди на преживелите домашно насилие жени и деца.“, уточни Еленкова. След успеха на фондонабиращата кампания миналата година на 25 май 2021 инициативата отново беше стартирана. Със събраните средства са подкрепени пряко над 500 човека, от които 283 жени, 140 деца и 76 младежи. Много от тях освен жертви на домашно насилие са жертви на дискриминация, трафик или живеят в крайна бедност. Успяхме да достигнем до бежанки, мигрантки и ромски момичета и жени, обясни експертката. Припомни също важността от даряване на средства за тези каузи и призова зрителите да следят медийните канали на БФЖ.

Провежда се и кампания за заблудите в любовта в сайта loveerrors.bg. Шансовете на една жертва да се откъсне от кръга на насилие, когато няма подкрепа, са минимални, обеляза тя. Достъпът до услуги и подкрепа са ключови са счупване на този кръг. Същото важи и за лицата, извършители на насилие.

„Ние се надяваме хората отново да отворят сърцата си за подкрепа и да подадат ръка на хора в нужда. 100% от даренията отиват за пострадалите чрез подпомагане на организациите“, уточни Еленкова.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели