Капацитет за граждански мониторинг


 Сдружение "Знание" град Ловеч ще проведе обучения за повишаване на знанията и уменията на представители на НПО от ловешка област да могат да  осъществяват граждански мониторинг.Целта е да бъде  повишена съпричастност и информираност на заинтересованите страни по темата граждански мониторинг, прозрачност на дейността на местните и регионални власти, партньорство и сътрудничество.

Сподели