Клуб на Анонимните отговорни потребители: Адаптация на мисленето

Тема на срещата: Адаптация на мисленето.

За да осигурим максимален комфорт за всички присъстващи, моля да се запишете за участие в срещата тук: http://bit.ly/1Mm4CFn

В контекста на предстоящата среща COP21 дискутираме нуждата от промяна на модела на консумативното общество. Връзката между свръхконсумацията от една страна и отпадъците, биодеградацията, бедността и неравенството от друга, е директна. Адаптацията към новите ни климатични условия, резултат от свръхконсумацията, ще се случи едиствено през образование и адаптация на мисленето.

http://www.cop21paris.org/
https://www.climategames.net/en/home

В клуба на Анонимните отговорни потребители сме хора, които се замислят какво, колко и защо купуват. Интересува ни от какво е направен хлябът ни, дали изхвърляме храна, която все още е годна за ядене, дали козметиката ни замърсява околната среда и дали има хора, които са платили със здравето си за създаването на нашите дрехи и обувки. Ние знаем, че с паричните си бюлетини всеки ден гласуваме за един или друг производител и знаем, че с нашия „глас“ определяме тяхното бъдеще – подкрепяме развитието им или ги оставяме да напуснат пазара. В Клуба на Анонимните отговорни потребители всеки е свободен да чуе и сподели ценни съвети от опита си в сфера, която е много обща за всички нас – потреблението. Ще си говорим в неформална обстановка и ще споделяме информация, вещи, идеи, умения, предизвикателства и работещи решения, до които сме стигнали сами.

Кои сме ние?
Организатор и домакин на срещите на Клуба на анонимните отговорни потребители е Фондация ЕкоЦентрик, с опит в сферата на отговорното потребление по проекта КонсУмувай (www.facebook.com/konsumuvay).

Кога?
Срещите на клуба са отворени за всички желаещи и ще се провеждат всеки първи вторник на месеца.


Къде?
Офисът на Фондация ЕкоЦентрик се намира в близост до метро станция Константин Величков. Точният адрес е ул. Царибродска № 51-59, вх. А, ет. 1.

Очакваме ви!

Сподели