Коалиция "За да остане природа в България": За парк "Българско Черноморие," против нескопосаното предложение на МОСВ

Природозащитните организации и групи, обединени в коалиция "За да остане природа в България" определиха предложението на екоминистерството за парк Българско Черноморие като конфликтно и непълно. В прессъобщение, разпространено днес, коалицията, обединяваща най-активните граждани и НПО, работещи за опазване на природата, подкрепи решението на Народното събрание за създаване на нов национален парк „Българско Черноморие“. Природозащитниците обаче смятат, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) не се е постарало въобще  да подготви качествено предложение за бъдещия парк. Това вероятно се дължи и на избрания подход за пренебрегване на консултациите при подготовка на предложението през последната година.

Според зелените организации, решение за създаване на новия парк отговаря на задълженията на България, заедно с Румъния, в рамките на Европейския съюз да опази природното наследство на Черноморския биогеографски регион. Но внесеното предложение съдържа редица сериозни пропуски, посочват природозащитниците. Най-съществените сред тях са:

1. Приложените карти за граници на Национален парк "Българско Черноморие" се различават, което е изключително несериозно от страна на МОСВ за такова важно предложение.

2. В обхвата на защитената територия са включени имоти, които са част от населени места и селищни образувания, които не могат да бъдат обявени за защитена територия съгласно чл.  18 на Закона за защитените територии.

3. В предложението са направени необясними пропуски за някои от най-важните екосистеми, биотопи и ландшафти на Черноморието: големи територии около Иракли, Емона и Кара дере, бреговете на Дуранкулашко езеро, дюните на Шабленската тузла, степите на Калиакра около с.Българево, дялове от Камчийски пясъци, дялове от Поморийско езеро, Паша дере, езерата Вая и Мандра, част от Ропотамо, дюните на Корал и т.н. Напълно непонятно е как се защитава част от езеро или влажна зона. 

4. В предложението не е включена никаква площ от акваторията на Черно море.

5. Предложената заповед  за обявяване цитира отменени преди десетилетия закони и административни органи, които не съществуват от над 15 години.

6. В предложението са включени и някои територии с по-малка природозащитна стойност или с вече увреден ландшафт - но натоварващи излишно предложението като обща площ и създаващи потенциални мотиви за отхвърляне на предложението.

Коалицията „За да остане природа в България“ смята, че подобно натрупване на грешки и пропуски цели единствено бламиране на идеята за създаване на нов национален парк и е продължаване на дългогодишната политика на МОСВ за стопиране на процесите по създаването на нови големи защитени територии и поощряване на противопоставянето в обществото.

Коалицията „За да остане природа в България“ препоръчва разширяване на консултативния процес по обявяването на четвъртия национален парк на България с провеждане на обществени обсъждания в София, Пловдив и Русе като научни и академични центрове с висок потенциал за принос към процеса, мотивировката и обхвата на парка. Това отговаря изцяло на решението на Народното събрание - изработването на предложение за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.

Коалицията ще представи своята пълна позиция и предложения по обхвата и границите на парк Българско Черноморие на пресконференция в Пресклуб БТА в сряда, 18 юни 2014 г. (сряда), от 10 ч. и ще ги депозира на общественото обсъждане на 19 юни 2014 г. в гр. Варна.

Създаването на нови защитени територии се подкрепя от над 75% от българите, а опазването на българското Черноморие от бъдещо застрояване – от над 80% на българските граждани.

Коалиция „За да остане природа в България“  напомня, че България е сред държавите с най-малък дял от територията на страната, включена в защитени територии –  малко над 5 %. Само за сравнение ще посочим, че 15% от територията на Европа и 17 % от територията на Европейския съюз са поставени под защита. Всички от двайсетте  най-развитите икономики в света са защитили поне 1/10 от своите територии, като лидер е Германия, съхранила над половината от площта си в защитени територии.

Сподели