Конференция "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

Изследвания по темите на зелената икономика в България, Сърбия и Македония ще бъдат представени по време на конференция на тема "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет", която ще се проведе на 10 ноември 2017 г., от 9:00ч, в хотел „Форум“, бул. „Цар Борис III“ № 41, гр. София.

Пълна информация за конференцията:

 

 

Темата на събитието е обвързано с един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което започва на 1 януари 2018 г., дефинирано от Тройката председателства (Естония, България и Австрия) по време на заседанието на Съвета на министрите на ЕС по околна среда, проведено на 13-14 юли, 2017 г. в Талин, Естония: еко-иновациите като двигател на прехода към кръгова икономика и насърчаване на зелените инвестиции в енергийна трансформация и чисти технологии, с оглед стимулиране цялостната конкурентоспособност на ЕС и постигане на споделен просперитет.

Събитието се организира в рамките на регионалния проект „Нова визия за балканските икономики: променете политиките, не климата!“ (“Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate”). Проектът е изпълняван съвместно от Зелената европейска фондация (GEF.eu), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Без да променим начина, по който произвеждаме енергия и храна, строим къщите си и пренасяме стоки и пътуваме до работа и за развлечение, няма как да ограничим прекомерната употреба на ресурси и социалното неравенство и да смекчим промените в климата, напомнят четирите организации-партньори по проекта.

В рамките на проекта е осъществено проучване с фокус върху европейските политики по проблемите на климата, възобновяемата енергия и зелената икономика. Най-важните изводи от изследването в България, Сърбия и Македония ще бъдат представени в 3 национални проучвания и в журналистически разработки, публикувани в регионалното електронно издание на БлуЛинк за журналистика в обществен интерес BlueLink Stories.

Работният език на конференцията е английски. Заявки за участие в конференцията следва да се изпратят на ел. поща eva <at> bluelink <dot> net, на вниманието на г-жа Ева Стоянова, сътрудник във фондация „БлуЛинк, не по-късно от 6.11.2017 г., понеделник, заедно със следната информация: име и фамилия, позиция, организация, телефон и електронна поща, както и дали е необходим превод от английски на български език.

 

Информация за конференцията можете да намерите и на сайта на Зелената европейска фондация.

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект, "Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate", изпълняван от Зелената европейска фондация (GEF.eu), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония, и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Сподели