Конкурс за подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие

Зелени Балкани, с подкрепата на EuroNatur - Фонд за Европейско природно наследство, стартира набирането на кандидатури за участието в проект "Подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие – защитени зони от Натура 2000 и Зеления пояс".

Проектът ще подкрепи стопани, извършващи дейността си в райони с високо ниво на биологично разнообразие. Типични такива са Защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 (http://www.natura2000bg.org) и/или територии от обхвата на международната инициатива Европейски Зелен Пояс (http://www.greenbelt.biodiversity.bg), попадащи в границите на общините Ивайловград, Свиленград, Тополовград, Елхово, Болярово, Тунджа, Средец и по изключение други близки райони.

Осигуряването на подкрепата се изразява в предоставяне на оборудване, техника, инвентар, определен брой животни за допълване стадо, породисти животни за подобряване генетичната линия на стадото, реконструкция на сгради или отделни помещения и др., които се използват от стопаните в тяхната типична работа.

Насоки за кандидатстване и формуляр (doc).

Попълнените документи се приемат не по късно от 17,00 ч. на 11 октомври.

За допълнителна информация:

гр. Пловдив 4004, ул. "Скопие" № 1, офис 9 и 10, тел. 032626977.

Лице за контакт: Павлин Желев - e-mail: pzhelev [at] greenbalkans-wrbc [dot] org.

Сподели