Коридор Рила – Верила - Краище-пилотна зона на проекта SaveGREEN в България

BSNN

 

Коридор Рила – Верила - Краище-Пилотна зона на проекта SaveGREEN  в България

 

Продължава работата на Черноморска мрежа на НПО в партньорство с организации от ЦИЕ и Балканския полуостров по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN -  финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020. Проектът SaveGREEN се обръща към критичната тема за опазване на зелената инфраструктура, която се пресича с транспортните коридори в Европа.  Във фокуса на вниманието на партньорите са екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион, включително и в България.
Пилотната зона в България Коридор Рила – Верила - Краище се намира в сектор Лот 1 на Автомагистрала “Струма” и е с дължина 16.780 км, започващи от края на участък Даскалово – Долна Диканя при км 305+220 и завършващи при км 322+000. Тя се намира в Дупнишката котловина, отводнявана от река Струма и нейните притоци.  Лот 1 пресича важни екологични коридори между планините Рила, Верила и Милевско-Конявската планинска група.
В участъка има изградени различни съоръжения за улесняване преминаването на различни животински видове. Оценката на тяхната ефективност и набелязването на мерки, които ще подобрят както безопасността на движението по участъка от автомагистралата, така и опазването на животинските видове са основни моменти от проекта SaveGREEN.
Пилотната зона със съоръженията по нея цели да намали изолацията и да увеличи възможностите за миграция по ключови миграционни коридори между България и Сърбия и България и Северна Македония. Ето защо има добра перспектива за съвместна работа със заинтересованите страни от различните сектори.

  

Изображение на Google Earth на надлеза за едри бозайници на автомагистрала „Струма“


За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN, http://www.interreg-danube.eu/savegreen

и от страницата на организациятаq както и ако следвате  #SaveGREEN в социалните медии!
******

За повече информация и контакти Черноморска мрежа на НПО, http://www.bsnn.orgbsnn [at] bsnn [dot] org  тел. 052 615856

 

Сподели