Малки жестове, голяма промяна

Вече 12 години асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ работи с младите хора и за младите хора с вярата, че у нас живеят и растат изключителни младежи, които трябват да бъдат поощрявани и насърчавани, за да се развиват и изявяват.

Основната цел на организацията е да помага на деца и младежи в неравностойно положение  чрез позитивния модел на поведение на ментори доброволци, които отдават своята подкрепа и личен пример като истински по-големи братя и сестри. Тези малки жестове обаче имат голямо влияние.

По този начин младежите получават шанс да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото, уверени са от „Голям брат, голяма сестра“. „Вярваме, че по този начин печели не само индивидът, но и обществото, тъй като се провокира сенизитивността на младите хора към проблемите на заобикалящата ги среда.“

Екипът работи по редица инициативи, с които да разкаже на младите хора какви са правата и задълженията им като граждани, помага за овластяването на хората в неравностойно положение и дава гласност на джендър проблемите.

Вече повече от десетилетие организацията продължава да изпълнява мисията си и въпреки многобройните трудности по пътя е съхранила и развила популярната менторска програма. Един от най-големите успехи на програмата „Голям брат, голяма сестра“ е вдъхновяващата история на Стефан и Слави. В продължение на година и половина Стефан пътува от Разград до Пловдив, за да се види с „по-малкия си брат“ Слави, който е настанен в дом за деца, лишени от родителска грижа. Приятелството, подкрепата и личния пример водят до вдъхновяващ успех. Днес Слави е студент, работи в областта на младежките политики и има ясна представа за живота пред себе си.

Екипът обаче вижда и цени и малките победи – тихите промени в нагласите на обществото към доброволния труд; проблясващите искри на интерес у младите хора към общозначими каузи и желанието им да помагат. “С радост отбелязваме, че остарелите схващания за доброволчеството като нещо неприсъщо или ненужно на нашето общество започват да избледняват. Все повече млади хора са готови да отделят безвъзмездно от времето си в името на кауза, в която вярват”, споделят от организацията.

Благодарността за благородната мисия на организацията понякога идва тихо – с променените нагласи, друг път емоционално - с предаността, лоялността и готовността на доброволци и младежи да работят още и още в името на положителната социална промяна. И много често с едно сърдечно „благодаря“ – от доброволци, получили шанс да се изразят, от „малки братя и сестри“, получили опора от „големите“ си ментори, и от родители, осъзнали напредъка на децата си.

Хората в асоциацията обаче не се ограничават с досегашните успехи и вдъхновено си поставят утрешни цели. Надяват се да привлекат все повече хора към доброволчески инициативи; да се освободят от досегашните възрастови рамки и да привлекат участници от всички възрасти. И не правят компромис с очакванията си – повече отдаденост от страна на доброволците към каузите, в които се включват. „В замяна се надяваме да можем да им предоставяме все по-качествена подкрепа, която от своя страна да резонира в  по-стабилно, отговорно, заинтресовано и дейно гражданско общество“.

„Голямата” и „малката” „сестри” Ивана и Ина са напаснати като двойка в програма преди повече от 10 години. Въпреки че официално двойката е успешно приключила две години след създаването ѝ, момичетата продължават да поддържат близки отношения. Към момента Ивана вече е дипломиран доктор по психология, а Ина – студентка по изкуства.

Снимки: асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели