Механизъм за бързо реагиране в защита на свободата на печата и медиите в Европа

Консорциум, ръководен от Европейския център за свобода на печата и медиите в Лайпциг (ECPMF) въведе механизъм за бързо реагиране, чиято цел е да подкрепи журналистите под заплаха. Европейската комисия съфинансира програмата с 1,4 милиона евро. Механизмът RRM е предназначен да смекчи последиците от неотдавнашното влошаване на свободата на печата и медиите в някои държави-членки на ЕС и страните кандидатки.
Консорциумът се състои от ECPMF, Article 19, Европейската федерация на журналистите (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Института за приложна информатика към Университета в Лайпциг (InfAI), Международния институт за пресата (IPI) и CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Работната програма на консорциума включва разработването на координирани бързи реакции на нарушения на свободата на печата и медиите.

Тематичният фокус на механизма е върху:

  • тормозът в интернет, особено срещу жени журналисти,
  • юридически заплахи и съдебни дела (т.нар. стратегически спорове срещу участието на обществеността - SLAPP),
  • борбата срещу безнаказаността и
  • състоянието на свободата на медиите в конкретни държави.

 

В отговор на нарушения на свободата на медиите партньорите ще прилагат широк набор от инструменти, от застъпничество до кампания, правна помощ до практическа подкрепа, обучение до консултации. Мониторингът на нарушенията на свободата на пресата ще се извършва основно от IPI и EFJ. И двете организации имат широка членска маса и контактни мрежи в цяла Европа, които ще бъдат ключов ресурс за мониторинговата работа.

Общата платформа за подаване на сигнали е mappingmediafreedom.org, като избрани случаи ще бъдат представени и на Платформата на Съвета на Европа за защита на журналистиката и безопасността на журналистите. През периода на проекта Институтът за приложна информатика в университета в Лайпциг ще разработи нова методология за mappingmediafreedom.org, базирана на изкуствен интелект и разпознаване на текст.

Всички дейности са съсредоточени върху държавите-членки на ЕС и страните кандидатки. RRM се подкрепя с 1,4 милиона евро съфинансиране от Европейската комисия, вследствие на заявеното намерение на Европейския парламент да предостави засилена подкрепа за защитата на свободата на печата и медиите в Европейския съюз.

„Убийствата на Дафне Каурана Галиция и Ян Кучияк драматично доказаха необходимостта от инструмент като Механизма за бързо реагиране. Крайно време е да засилим защитата и превенцията на европейско ниво“, заяви Луц Кинкел, изпълнителен директор на ECPMF."Консорциумът,който работи по проекта има отлични способности по отношение на практическа подкрепа и комуникация."

За да се помогне на гладкото функциониране на механизма за бързо реагиране, за ECPMF е нает нов координатор - Никълъс С. Уилямс, ръководител на проекти и съветник по политиката в шотландския ПЕН. Той казва: „За мен е чест да се присъединя към ECPMF за този новаторски проект за защита на журналисти и медийни работници в Европа. Неотдавнашното влошаване на свободата на печата в Европа, подчертано от убийствата на Лира Макки, Дафне Каруана Галиция, Ян Кучияк и Мартина Кушнирова и др., трябва да алармира всички на континента и се радвам, че Европейската комисия подкрепя този механизъм за бързо реагиране по смислен и стабилен начин", коментира той.

 

Още нещо важно

БлуЛинк е партньор на ECPMF.

За усилията на фондация БлуЛинк в подкрепа на качествената и етична журналистика в обществен интерес можете да научите тук.

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели