Месец на мониторинга на морските отпадъци по плажа след началото на туристическия сезон

MELTEMI

Национални планове за действие на МЕЛТЕМИ с предложения на ангажираните местни общности * Какви мерки предлагат те

Тревожният проблем с твърдите отпадъци по плажовете на черноморското крайбрежие продължава да ангажира експертите на проект „Развитие и усъвършенстване на транснационалното законодателство относно морските отпадъци“ (МЕЛТЕМИ), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програма за транснационално сътрудничество на ЕС Интеррег „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“. След три национални тренировъчни курса, посветени на разработването на предложение за Национален план за действие (НПД) за твърдите отпадъци, местинте общносте от крайбрежните общини предложиха и класираха по значимост няколко идеи за мерки, които да направят плажовете ни по-чисти и приятни за посетителите.

Общата цел на предложението за НПД е да допринесе за намаляване на морските отпадъци в териториалните води на България, като създаде конкретен списък от дейности, които могат да бъдат изпълнени на местно ниво от всички заинтересовани страни. Този списък с най-подходящи и ефективни мерки за предотвратяване на замърсяването с морски отпадъци е резултат от съвместната работа и сътрудничеството на местните общности от българското крайбрежие по проекта МЕЛТЕМИ. Ето и някои от предложените мерки.


Грижа за плаж
Кампании за системно полагане на грижи за избран неохраняем плаж. Мярката е свързана е с повишаване на обществената ангажираност на училища, местни общности, НПО и включва мониторинг, почистване и кампания за обобщаване и отчитане на данните за отпадъците по плажа, подкрепена с обществени акции, състезания, награди и др. Мярката може да стане част от кампанията „За чист бряг и живо море“ на Черноморска мрежа на НПО, която организацията води от няколко години. Тя подкрепя традицията за отбелязване на Международния ден на Черно море 31 октомври с почистване на плажа и акции за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на морската среда.

НЕ на продукти за еднократна употреба
Подкрепа за схеми за предотвратяване използването на продукти за еднократна употреба, особено на пластмасови артикули, в крайбрежни заведения, барове и ресторанти на плажа, за да не попадат лесно в крайбрежната околна среда и морето. Мярката е свързана със замърсяването на плажовете от посетители, летовници, туристи, плажни бизнеси и др. с пластмасови артикули за хранене за еднократна употреба. Тя има потенциал да се развие към ограничаване на продуктите за еднократна употреба. По българските плажове отпадъците от артикули за еднократна употреба, свързани с туризма и общественото храненето, са много голям процент.

Пасивен „риболов за отпадъци“
Създаване на предпоставки за рибарите, които да им позволят да връщат и предават на брега всички отпадъци, улавяни пасивно в мрежите им при нормалните риболовни дейности, както и да се подпомогне складирането, предаването, извозването и депонирането на отпадъците. Изваждането на твърди отпадъци от морето при нормални риболовни дейности е съществен проблем, който е сложен и подлежи на регулиране в рамките на променената Директива за пристанищните приемни съоръжения на ЕС. В българските пристанища от доста години се прилага непряката такса за отпадъци от търговски кораби. За риболовните кораби обаче проблемът предстои да бъде решен.
Нужно е своевременното изработване и въвеждане на подходящ законов регламент в съответствие с Директивата и включване на риболовните кораби в системата за използване на пристанищните приемни съоръжения за твърди отпадъци. Освен това старите рибарски мрежи и амортизираните риболовни съоръжения не трябва да се депонират заедно с обикновените твърди отпадъци в съответствие с международните изисквания.


Експертният екип на проекта подпомогна участниците за успешното им интегриране в предложението на МЕЛТЕМИ за Транснационален план за действие за Средиземно и Черно море. Работата по разработването на мерките, комуникацията и обратната връзка със заинтересованите страни ще продължи и след края на проекта. 

Сподели