МИЕ или не МИЕ? Ведомството отказва обосновано инвестиционен клас А за Карадере; внася предложението в МС 9 месеца по-късно

Скоротечна шизофренна амнезия. Ако имаше такава диагноза, тя най-точно би определила поведението на Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ спрямо проекта на „Мадара Юръп“  АД за застрояване на Карадере. Едва през юни 2013 г. ведомството категорично се произнесло, че проектът не отговаря на базови изисквания на Закона за насърчаване на инвестициите и много от идентифицираните пропуски няма как да са били отстранени. Това показва писмо, с което МИЕ отказва да одобри процедурата за инвестиционен клас А на проекта през м. юни 2013 г.,  цитирано от бТВ. Писмото разкрива скандални пороци на проекта, които правят сертифицирането му напълно незаконно. Сред тях са: неяснотата относно собствеността и размера на терените, върху които ще се строи;  липса на информация за ресурсното обезпечаване и инфраструктурата;  невъзможност за осигуряване на инвестицията; и липса на екологична оценка, която е предпоставка за получаване на инвестиционен клас А. Въпреки всички тези документирани дефекти, девет месеца по-късно, МИЕ внесе в МС Меморандум за сътрудничество, който бе одобрен от правителството на 19.03.2014.

Несъответствие със законите за опазване на природата


Според цитираното от бТВ писмо от МИЕ, един от най-сериозните проблеми с  инвестиционния проект на Карадере е получаването на сертификат Клас А, без да е получена екологична оценка.  Този проблем се потвърждава и от писмо, изпратено от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова до BlueLink.net през септември, която изброява изискванията и процедурите, на които трябва да отговори проектът, и потвърждава, че без тях на инвестиционното намерение не може да се даде ход. За това, че този проблем не е бил отстранен досега и той остава непроменен във вече одобреното от МИЕ предложение говори и изявление на министър Михайлова на 14.02.2014, само месец преди изненадващото внасяне и одобряване на предложение за партньорски меморандум на държавата с инвеститорите.


„Инвеститорът е входирал в РИОСВ-Бургас уведомление за инвестиционни намерения с искане за информация относно приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Не е представен отговор от РИОСВ-Бургас по заявеното инвестиционно намерение, независимо че в проекта е записано, че „местните власти са проучили и удостоверили”, че проектът е съобразен с изискванията на Натура 2000”, се казва в становището на Министерството на икономиката от юни 2013, цитирано от бТВ.  Пред медията представителят на „Мадара Юръп” Тим Чадуик изтъква, че компанията поема голям риск - въпреки че вече има сертификат за инвеститор клас А, няма екологична оценка за въздействие върху околната среда. „Ние поемаме голям риск, но ние започваме тази инициатива, за да печелим. Ние сме тук, за да построим курорт, който ще надмине всички очаквания. Това ще бъде водещ еко-курорт в Европа и в България”, заявява той пред bТВ. Но проектът предвижда интензивно многоетажно строителство, което е напълно недопустимо в защитените от европейската мрежа Натура 2000  и българското законодателство зони, твърдят Зелените и експертите от природозащитни организации. Въпросите как проектът е станал приоритетен, без да е ясна екологичната му съвместимост, и откъде произлиза увереността на инвеститора, че екологичната оценка ще бъде положителна, остават без отговор, коментира бТВ.

Неясно местоположение

Сред останалите аргументи, с които през юни 2013 МИЕ отхвърля предложението на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за предоставяне на инвеститорски клас А е неясното местонахождението на проекта. Не е ясно точното съдържание на проекта, „какви обекти и кои вилни селища и хотели ще бъдат изграждани в заявения за сертифициране проект „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт”, се казва в документа на министерството.. Главният архитект на община Бяла потвърди пред бТВ, че също не може да посочи границите му, защото още не е запознат с проекта.

„Видно е, че върху част от имотите посочени за Фаза 1 (проект „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт” – бел. ред.) ще се изграждат обекти от други селища, а част от обектите ще бъдат изградени върху имоти, които не са посочени в списъка с описание на имотите”, изтъкват от министерството през юни миналата година. „Без точно определяне на местонахождението на инвестицията не би могло да се предприеме процедура по съгласуване на проект на Решение на МС за сключване на Меморандум за разбирателство с Инвеститора”, се посочва още в документа, предоставен на бТВ.

Неподходящо устройство на територията

Друг дефект на проекта, установен от МИЕ през лятото на 2013, е липсата на информация за ресурсното обезпечаване на бъдещия комплекс – вода, електроснабдяване, канализация и др., което според заключението на Министерството на икономиката от юни 2013 г. „поставя под съмнение възможността за реализация на инвестицията”.  В отказа на МИЕ да предостави на „Мадара Юръп” сертификат за приоритетен инвестиционен проект тогава като прецедент е посочен опитът със „сертифицирания през 2006 г. от БАИ проект за „Голф клуб Ибър” в Долна Баня, чийто проектант е настоящият министър на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов, съобщи бТВ. Строителството му започва през 2005 г., а през 2010 г. е издадена заповед на ДНСК за принудително събаряне на незаконни постройки и премахване на незаконно голф игрище. Изглежда, че новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране под ръководството на арх. Иван Данов не вижда проблеми с проекта на „Мадара Юръп” за Карадере и е на път да повтори прецедент, създаден от самия него като изпълнител на проект, но вече като представител на държавната власт, коментира бТВ.
Според бТВ, аргументът на МИЕ за проблемите на „Голф клуб Ибър” е красноречив: „Проектът, който от години е стопиран поради липса на цялостно устройствено планиране за инвестицията, възникнали спорове между инвеститор и Община относно възможностите за реализация на проекта по Закона за устройство на територията, липса на предвиждания за нейното ресурсно обезпечаване с необходимите количества вода, електроенергия, транспорт и др. В крайна сметка са налице множество прокурорски проверки по случая и запитвания до България от Европейската комисия. Най-вече са засегнати правата на много частни лица, придобили имот на „зелено” в новоизградения и към днешна дата голф комплекс, които неоправдано очакват централната власт да може да разреши възникналите проблеми, доколкото за проекта има издаден сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите и Българската агенция за инвестиции”.

Невъзможност за инвестиция

През юни 2013 г. „Мадара Юръп” не е представила документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на инвестицията. Тогава инвеститорът е посочил, че има „голям брой клиенти, готови да пристъпят към сключване на окончателни договори за покупка, изчакващи единствено сертифицирането на проекта”.  От МИЕ тогава подчертават, че „такава употреба на сертификата е недопустима”, а „удостоверяването на източниците на финансиране на проекта е една от основните предпоставки за издаването на сертификат. От бТВ цитират Петко Ковачев от партия „Зелените,” който твърди, че инвеститорът е декапитализирана фирма с капитал от 9000 лв., която се финансира чрез офшорни схеми. Представителят на инвеститора Тим Чадуик признава пред бТВ, че част от фирмите, които участват в „Мадара Юръп”, наистина са регистрирани в офшорни зони, но не посочи дали зад тях стои български собственик, който не желае да разкрие самоличността си.

През лятото на 2013 г. МИЕ изобличава още едно съществено несъответствие на проекта с изискванията за приоритетен инвестиционен клас: „в общия размер на инвестицията са включени активи, които не са допустими и не следва да бъдат отчитани за целите на Закона за насърчаване на инвестициите – именно сгради, предназначени за продажба. „Сградите са резултатът на извършваната икономическа дейност на дадено предприятие, а не са активи, чрез които се извършва дейността”, се посочва в документа. Този въпрос към настоящия момент остава неизяснен – нито от страна на инвеститора, нито от властта, която му позволява да стои на Карадере, посочва бТВ.

Обяснението на МИЕ*

В отговор на запитване от BlueLink.net до министър Драгомир Стойнев отосно начина, по който са били преодоляни забележките на МИЕ при повторното внасяне на проекта и по какъв начин те са били отразени в приетия от МС Меморандум за сътрудничество по проекта, МИЕ разясни, че повторно внесеният проект е бил със значително намалени мащаби спрямо оригиналния. Отговорът на ведомството гласи:

През юни 2013 г. инвеститорът „Мадара Юръп“ АД е уведомен, че сертификат клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите не се издава поради напълноти в проекта. Според първоначалните планове на инвеститора проектът е бил на стойност 315 млн. лв. и е предвиждал изграждане на 1 000 самостоятелни жилищни единици, три самостоятелни хотелски комплекса на 44 обекта, зони за обществено обслужване, плаваща пристанищна инфраструктура.

В последствие инвеститорът внася за разглеждане проект с нови параметри, който се сертифицира в момента. Сертифицираният в момента проект е на стойност 105 млн. лв. и предвижда изграждането на три хотелски обекта върху 22 имота на площ от 247 декара, които са собственост на инвеститора.

От него не става ясно доколко констатираните от МИЕ през м.юни проблеми в предложението за строителство на Карадере са били отстранени при повторното му внасяне.


*Актуализация в 18.15 ч. на 21.03.2014.

 

Още по темата:

 

Не всички по морето желаят бетон, 09.04.2014.

МИЕ или не МИЕ? Ведомството отказва обосновано инвестиционен клас А за Карадере; внася предложението в МС 9 месеца по-късно, 21.03.2014

Отговор на МОСВ през август 2013 относно проекта за застрояване на Карадере, 20.03.2014

Зелените срещу инвестиционен клас за Карадере, 10.09.2013

Арх. Петър Захаринов за горите и Карадере 12.02.2012

Отговор на РИОСВ-Бургас до "Дарматекс" 10.07.2011

Да спасим Карадере 16.06.2011

Сподели