Мисията на Ловеч

Правото на хората за живеят в чиста и благоприятна околна среда намира силна подкрепа в Ловеч чрез членовете и съмишлениците на сдружение „Екомисия 21 век“. Гражданската организация обаче не се ограничава само до екологичните проблеми и обръща поглед към още много от важните въпроси на нашия век.

Сдружението обединява гражданите на Ловеч, които се стремят да развиват местните общности, така че те да използват разумно всичко, което им предлага околната среда. Стремежът е към нови ценностна система и модел на отношение към природата.

Но не спират до тук. Обявяват се за гражданските и социални принципи на демократичното и устойчиво развитие и подават ръка на много хора в своята общност. Оказват социална, педагогическа и психологическа подкрепа на деца и младежи и на техните родители, както и на възрастни хора в неравностойно положение или риск като жертви на насилие. В работата си увличат като доброволци и деца и младежи от уязвими групи – социално значимата им дейност, както сами я наричат. Далеч не единствената.

От „Екомисия 21 век“ вярват, че целите им трудно могат да бъдат постигнати без участието на младите хора и работят активно за подобряване на екологичното и гражданското им образование на местно ниво. Стремят се да помогнат на младежите да се включат в обществения живот и в инициативи, които ги развиват като личности.

Сърдечно са посрещнали над чуждестранни 30 доброволци от Европейската доброволческа служба и се гордеят с факта, че през последните 10 години са успели да запознаят младежите на Ловеч с различни култури и начин на живот.

С работата си за правата на децата и за утвърждаване на доброволчеството сред местните общности в Ловеч, „Екомисия 21 век“ е разпознавана като една от най-коректните организации и получава обществено признание, уверена е председателката на управителния съвет Галина Петрова. „Имаме доверието на хората, младежи и възрастни, не само в общината, но и в региона. Това за мен е най-точният индикатор за успех!“.

Организацията е успяла да промени негативните нагласи на младите хора в Ловеч, като им е дала шанс да се включат в инициативи с благородна кауза, казва Галина. Горда е, че успява да променя нагласи в подкрепа на опазването на околната среда и мотивира хората да променят поведението си към по-отговорно екологично мислене.

Споделя, че на фона на вдъхновяващите успехи, като във всяка неправителствена организация, стои болезненият въпрос за възможностите за финансиране. Липсата на финансова сигурност кара младите хора да идват и да си отиват. Със сигурност обаче отнасят със себе си полученото обучение и част от позитивния заряд на екомисията.

И въпреки трудностите Галина с позитивизъм очаква в бъдеще да увлекат гражданите и младежите на Ловеч, за да могат заедно да осигурят по-добър жизнен стандарт и опазена околна среда за всички.

Снимки: „Екомисия 21 век“

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели